Luchtkwaliteit

Hoe schoner de omgeving, hoe gezonder en beter Amsterdammers zich voelen. Onze lucht is nog altijd te smerig, soms ook schadelijk. Wij willen zorgen voor schonere lucht in de stad, schonere grachten en kanalen en meer groen.
  • Al het gemotoriseerd verkeer, op straat en op het water, is in 2025 uitstootvrij. Er moeten daarom meer parkeerplekken met elektrisch opladers komen, bij voorkeur snelladers.
  • Het weren van diesels uit de stad werkt. De milieuzones van Amsterdam worden daarom strenger. Aan het eind van de komende collegeperiode mogen uitsluitend diesel (vracht) auto’s van de schoonste generatie de stad in.
  • De maximumsnelheid in het gehele centrum wordt 30 km/u. In de bebouwde kom gaat voor alle niet-doorgaande straten een maximumsnelheid van 30 km/u gelden. De gehele A10 krijgt, in navolging van de ring-West, een maximumsnelheid 80 km/u. Zo houden we de lucht schoner en het verkeer veiliger.
  • Het grachtenwater in de stad moet (nog) schoner worden. Er komen meer zwemplekken in de stad met strandjes.
  • De volkstuinen in de stad worden zoveel mogelijk behouden. Stadslandbouw en schooltuinen in de bebouwde omgeving worden gestimuleerd waar dat mogelijk is. Regels die dat in de weg staan, worden kritisch getoetst op nut en noodzaak.
  • Er komt meer groen in nieuwbouwwijken waar relatief veel bestrating is. Buurtinitiatieven die de straat levendig maken met geveltuintjes, rustplekjes, bankjes, speelgebieden en ontmoetingsplekken, zijn top en ondersteunen wij.
  • In onze stad vinden wij het belangrijk dat er niet alleen mooi aangelegde parken zijn, maar ook natuurlijke plekken waar de biodiversiteit kan floreren en door mensen beleefd kan worden. We beschermen de groengebieden in en rondom Amsterdam.