Lokale democratie

In de afgelopen vier jaar zijn mooie en inhoudelijke gebiedsagenda’s ontstaan. Er is er volop geëxperimenteerd met bewonersinitiatieven en participatie. Wij nemen Amsterdammers serieus en gaan de plannen de komende jaren uitvoeren.
  • Elke buurt in Amsterdam krijgt een eigen maatschappelijke agenda, die de buurtbewoners zelf bepalen.
  • Zelforganisaties krijgen meer ruimte in buurten. Buurtkamers worden ondersteund. Leegstaand maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed komt beschikbaar voor buurtinitiatieven. Woningcorporaties vragen we hetzelfde te doen.
  • Projecten gericht op onderlinge ontmoeting zoals Salaam-Shalom, Mo en Moos en het Veiligheidspact tegen discriminatie zijn belangrijke partners van de stad. We gaan ze meer betrekken bij het diversiteitsbeleid. Er komt meer geld voor projecten gericht op het leren kennen van je buren, zoals Stichting Warm Welkom, het Bankjescollectief, de stadsdorpen en Burennetwerk.
  • Er komt een jongerenraad die de Amsterdamse gemeenteraad adviseert. Daarbij streven wij ernaar om een inclusief inspraakorgaan van jongeren op te richten, waarin de diversiteit van de stad zoveel mogelijk gewaarborgd wordt
  • Bewonersinitiatieven in alle buurten krijgen ondersteuning. Jongeren worden meer betrokken bij hun buurt en krijgen stemrecht bij het verdelen van wijkbudgetten.