Lichamelijke beperking

Hoe mooi Amsterdam ook is, makkelijk is het er niet voor mensen met een beperking. Veel stoepen zijn onbegaanbaar door overdwars gestalde fietsen of andere obstakels. Het openbaar vervoer is lang niet altijd toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Sinds 2016 is het VN Verdrag inzake mensen met een beperking van kracht. Tijd om grote stappen te zetten naar een inclusief Amsterdam, waar niemand zich beperkt hoeft te voelen.
  • Amsterdam moet toegankelijker worden voor mensen met een beperking. Ze moeten zich vrij door de stad kunnen bewegen, in het openbaar vervoer, op stoepen en fietspaden. Ook in het uitgaansleven en bij evenementen is meer aandacht voor toegankelijkheid nodig.
  • Alle publieke gebouwen, cultuurhuizen en musea worden optimaal toegankelijk: de gemeente gaat het goede voorbeeld geven. We vragen alle organisaties en ondernemers in de stad dit te volgen.
  • De dienstverlening bij het verkrijgen en onderhouden van rolstoelen, scootmobielen, rollators, Canta‚Äôs en andere vervoersvoorzieningen vanuit de Wmo moet verbeteren.
  • De gemeentelijke website en de dienstverlening aan de loketten wordt beter toegankelijk voor blinden, slechtzienden en doven. Laaggeletterden en Amsterdammers met een verstandelijke beperking krijgen meer persoonlijke hulp bij het invullen van formulieren.