Leraren

Dankbaar zijn we dat Amsterdamse leraren elke dag weer klaarstaan voor onze kinderen. Ze verdienen daarvoor meer waardering. Het lerarentekort in Amsterdam loopt schrikbarend hard op. Naar verwachting komen we de komende jaren 500 basisschoolleraren tekort. Duizenden kinderen en honderden klassen hebben straks geen vaste meester of juf. Overvolle klassen en overspannen leraren zijn het gevolg. Dit is natuurlijk onacceptabel. Daarom gaan we gaan leraren op vele manieren ondersteunen. We gaan investeren in het werven en behouden van leraren voor het Amsterdamse onderwijs.
    In Amsterdam gaan we niet over het lerarensalaris, maar we kunnen wel zorgen voor de randvoorwaarden om leraren beter te kunnen laten werken. Bijvoorbeeld door het bieden vangoede huisvesting, opleidingen, reiskostenvergoeding, parkeervergunningen en extra handen in de klas.

  • Leraar zijn in een grote stad met een grote diversiteit aan leerlingen vergt extra vaardigheden. Wij willen meer investeren in de mogelijkheden om te kunnen switchen tussen de straat-, school- en thuiscultuur. Daarom ontwikkelen we samen met de pabo’s, de universiteiten en de Amsterdamse basisscholen een extra grootstedelijk opleidingstraject voor Amsterdamse leraren. Scholen moeten de tijd en ruimte krijgen om nieuwe leraren goed te begeleiden gedurende de eerste jaren, zodat vroegtijdige uitval voorkomen wordt.
  • Er komt een speciale campus om pabo-studenten huisvesting te bieden. Afgestudeerden die in Amsterdam gaan werken, mogen na hun studie vijf jaar op de campus blijven wonen. Daarnaast breiden we de voorrangsregeling in het actieplan middeldure huur uit met leraren, aan wie een significant deel van de starterswoningen toegewezen wordt. Ook reserveren we een deel van de transformatie van kantoorpanden voor woningen voor leraren. (zie ook hoofdstuk Wonen). Voor de klas moeten de allerbeste leraren staan. Daarom blijven we bijscholing ondersteunen.
  • Netwerken van leraren en schooldirecteuren, zoals bijvoorbeeld verenigd in Meesterschappers, zijn belangrijke partners bij het ontwikkelen van goed onderwijs in Amsterdam. Zij weten als geen ander wat er speelt en verdienen daarom ondersteuning. Hun voorstellen en verzoeken worden serieus genomen.
  • We investeren in omscholingstrajecten voor zij-instromers (en mannelijke hij-instromers).