Kunst en cultuur

Amsterdam kent musea, theaters, monumenten en gezelschappen die over de hele wereld bekend zijn. Wij willen dat elke Amsterdammer hiervan geniet. We investeren in initiatieven die het beste van Amsterdam toegankelijk maakt voor elke Amsterdammer.
  • Onze musea, concert- en theaterzalen vormen een belangrijk visitekaartje voor de stad. Het cultuurbudget gaat omhoog. Extra geld komt er voor jongerencultuur en om de werknemers in de culturele sector beter te betalen.
  • De amateurkunst bloeit in Amsterdam en trekt volle zalen. Wij willen dit ondersteunen en samen met de culturele sector verder ontwikkelen. Initiatieven waarbij amateurs en professionals samenwerken krijgen extra ondersteuning.
  • Jong en oud, blank en zwart, man en vrouw – iedereen moet zich herkennen in culturele producties. De Code Culturele Diversiteit geeft aanknopingspunten om hieraan te werken. Wij steunen deze code en vragen alle culturele instellingen de code over te nemen.
  • De Governance Code Cultuur, over goed bestuur en goed toezicht in de kunst- en cultuursector, wordt door alle Amsterdamse instellingen overgenomen en nageleefd. De gemeente gaat goed toezien op de naleving van deze code.
  • De cultuurhuizen in Zuidoost, Nieuw-West, Noord en West verdienen een extra impuls. In stadsdeel Oost is ruimte voor een nieuw cultuurhuis. Het aantal debathuizen moet op het huidige peil blijven of worden uitgebreid.
  • In de afgelopen periode is in de kunstenplansystematiek een scheiding gemaakt tussen de basisinfrastructuur (‘BIS’) en de culturele instellingen die bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst geld aanvragen (AFK). De evaluatie van deze systematiek wordt aangegrepen om in samenspraak met de culturele instellingen te kijken of de systematiek voldoet en de instellingen een eerlijke kans geeft.
  • Het is schrijnend slecht gesteld met de arbeidsmarktpositie van veel kunstenaars. Gesubsidieerde culturele instellingen moeten om te beginnen hun makers en artiesten fatsoenlijk belonen. We erkennen dat dit voor sommige instellingen en gezelschappen mede te maken heeft met hun middelen en waar nodig willen wij daar geld voor vrij maken. Steeds meer Amsterdammers dragen particulier bij door crowdfunding via platforms als voordekunst. De gemeente draagt de komende periode bij aan de ontwikkeling van deze initiatieven.
  • De voorraad ateliers en atelierwoningen wordt uitgebreid. Leegstaande gemeentelijke panden worden al dan niet tijdelijke broedplaatsen. Broedplaatsen als het NDSM-terrein in Noord zijn niet meer weg te denken uit de stad en worden definitief culturele vrijplaatsen. Amsterdam gaat het opzetten van wooncoöperaties en woongroepen van kunstenaars ondersteunen.
  • AT5 moet de status krijgen van regionale omroep. De gemeente ondersteunt de lobby hiervoor bijhet Rijk.