Jeugdzorg

Vijfhonderd Amsterdamse kinderen staan op de wachtlijst voor jeugdzorg - dat zijn er vijfhonderd te veel. Maanden wachten op goede hulp verergert de problemen bij het kind. Daarom moeten de wachtlijsten in de jeugdzorg verdwijnen.
  • We houden kleine problemen klein door grote aandacht voor preventieve jeugdzorg. Met betere samenwerking tussen scholen, huisartsen, sportclubs en andere organisaties die met kinderen werken kunnen opvoed- en ontwikkelproblemen sneller worden gesignaleerd.
  • Buurtactiviteiten en jongerenwerk zijn heel belangrijk. Er zijn nog te veel buurten waar weinig te beleven valt voor jongeren. Jongerenwerk wordt vaker gekoppeld aan cultuur, dans, en sport.
  • De SamenDOEN teams blijven onderdeel van de gemeentelijke organisatie. We willen de aanpak van multiprobleemgezinnen verbeteren en zorgen dat er eerder kan worden ingegrepen om een kind te helpen. Jeugdzorg kopen we in bij organisaties die verschillende problemen in samenhang met elkaar kunnen oplossen.
  • Huiselijk geweld is een stille tragedie die zich achter te veel Amsterdamse huisdeuren afspeelt. We moeten tekenen van mishandeling in een vroegtijdig stadium signaleren. Er komen meer mogelijkheden om vroeg in te grijpen. We investeren in hoogopgeleid personeel binnen Veilig Thuis.
  • Het eindpunt van jeugd- en pleegzorg, de 18e verjaardag, is te rigide. Er komt een geleidelijker overgang voor jongeren en jongvolwassenen die dat nodig hebben. Om dit te begeleiden komen er speciale wijkteams.