Hulpdiensten

De politie, brandweer en andere hulpdiensten werken dagelijks in de frontlinie van onze stad. We tolereren niet dat onverlaten ze voor de voeten loopt. Tegelijkertijd verlangen we van onze beschermers dat ze zich blijven aanpassen aan de veranderende samenleving. Om de steun te kunnen blijven genieten van alle Amsterdammers weerspiegelen de diensten het veelkleurige karakter van onze stad.
  • De hulpdiensten zijn van alle Amsterdammers en voor alle Amsterdammers. De organisaties dragen dat actief uit en zuiveren hun interne cultuur van uitsluitingsmechanismen en onbewuste discriminatie.
  • Etnisch profileren gebeurt. Het is fnuikend voor het aanzien van de politie bij grote groepen in de stad. Meer bewustwording en de inzet van innovatieve instrumenten moeten bijdragen aan het stoppen van (onbewust) etnisch profileren.
  • De Amsterdamse politie verdient het grootste talent dat in Amsterdam rondloopt. We investeren daarom in het imago van de politie als interessante werkgever.
  • Het Amsterdamse politiekorps heeft dringend versterking nodig. De toegenomen drukte van de laatste jaren is met geen andere stad in Nederland te vergelijken. Daarom gaan we de deur platlopen bij de landelijke politiek voor meer mankracht en minder bureaucratie.
  • Agenten moeten er niet alleen zijn om topcriminelen te pakken. Van diefstal en discriminatie hebben veel Amsterdammers last. Die aangiftes mogen niet blijven liggen vanwege personeelsgebrek. Nieuwe vormen van criminaliteit zoals cybercrime vragen om het aantrekken van nieuw talent bij de politie.
  • De politie moet goed bereikbaar zijn. Alle Amsterdammers moeten hun wijkagent kunnen appen met vragen of opmerkingen. In iedere buurt moet een politiesteunpunt zijn waar mensen terecht kunnen voor advies of aangifte.
  • Omdat voorkomen beter is dan genezen krijgt de brandweer meer armslag om de veiligheid van panden te controleren. Te beginnen met kwetsbare gebouwen zoals zorginstellingen, studentenhuizen, winkelpanden, evenementenlocaties en chemische installaties.
  • Hulpdiensten moeten levens kunnen redden zonder over hun schouder te moeten kijken of ze niet belaagd worden. We gaan ze beter beveiligen bij de uitvoering van hun werk.