Hoofdstad

Amsterdam heeft als hoofdstad een voorbeeldfunctie. We hebben in onze grote stad gewoon veel nieuwe initiatieven en progressieve ideeën. We willen graag dat de rest van Nederland meeprofiteert van het succes van Amsterdam, bijvoorbeeld door kennis te delen met andere gemeenten. En wij kunnen bij zo’n uitwisseling ongetwijfeld ook leren van de andere gemeenten. We willen daarbij ook het voorbeeld geven in de politiek: als we willen dat we elkaar ontmoeten in deze stad, moet de politieke cultuur ook veranderen door minder de nadruk te leggen op debat, en meer op dialoog.
  • We willen dat de metropool Amsterdam wordt versterkt. Door meer samenwerking tussen gemeenten en door betere infrastructurele verbindingen. We willen een gedeeld regionaal woonbeleid voeren samen met steden als Almere, Zaanstad, Haarlem, Gooise Meren en Purmerend.
  • De samenwerking tussen Amsterdam en omliggende gemeentes op gebieden als jeugdzorg, zorg, veiligheid en wonen willen we verder versterken. Te vaak vinden gemeenten zelf opnieuw het wiel uit. We willen ambtelijke capaciteit meer in gezamenlijkheid organiseren.
  • We willen dat Amsterdam meer kennis gaat delen met delen van Nederland waar het minder goed gaat, zoals krimpgemeenten en gebieden met hoge werkeloosheid. Wonen, zorg en onderwijs zijn te belangrijk om het aan de markt of geheel zelfstandig opererende stichtingen over te laten.