Gelijkwaardigheid

Amsterdam is een inclusieve stad, waar iedereen mag zijn wie hij of zij is. Artikel 1 van de Grondwet is de basis van ons samenleven. Iedere Amsterdammer is gelijkwaardig, ongeacht waar je geboren bent, wat je sekse of seksuele geaardheid is en wat de kleur is van je huid, of waarin je in gelooft.
  • We passen goed op onze stad, en op elkaar.
  • In onze verbonden samenleving is ruimte voor dialoog en ontmoeting. Nieuwsgierigheid tonen, zaken benoemen, samen discussiĆ«ren en respect hebben voor elkaars mening hebben zit Amsterdammers in het bloed.
  • Groepen mensen scheiden en uitsluiten is ons een doorn in het oog: in het onderwijs, bij de politie, in het uitgaansleven, op de arbeidsmarkt en in buurten. We gaan segregatie tegen door te zorgen voor meer ontmoeting in de stad. Kinderen groeien samen op in de school. Bij kunst, cultuur, sport en debat komen we elkaar tegen.
  • Iedereen mag geloven wat hij of zij wil. In Amsterdam respecteren we elkaars religie of het ontbreken daarvan. Wij willen de veiligheid van gebedshuizen en debatcentra garanderen.
  • Onze gezamenlijke geschiedenis herdenken we. Pijnlijke elementen uit onze geschiedenis zoals ons koloniale verleden benoemen we en gaan we niet uit de weg. De politiek heeft zich zo min mogelijk te bemoeien met musea – maar we zijn grote voorstander van een museum over het slavernijverleden.
  • Tradities zijn mooi en tegelijk bespreekbaar in onze stad. We juichen het toe dat het Sinterklaasfeest zich aanpast aan de huidige tijd. Zo blijft het een feest dat leuk is voor alle kinderen.