Fietsen

Veel Amsterdamse straten, in de oude binnenstad maar ook in de 19e eeuwse wijken, zijn te nauw voor de toenemende stroom van auto’s, vrachtauto’s fietsers en voetgangers. We zullen moeten kiezen en dat doen wij ook. We kiezen vóór fietsers en voetgangers. Bezoekers krijgen minder gelegenheid om met hun auto de stad in te komen. Parkeerplaatsen verdwijnen ten gunste van groen- en speelruimte.
  • Er komen meer fietsstraten zoals de Sarphatistraat, waar de auto te gast is, niet harder mag dan 30 km/u en de hele weg eigenlijk fietspad is. In het centrum worden bijvoorbeeld de Marnixstraat en de Utrechtsestraat fietsstraat.
  • Bij alle verkeers- en ruimtelijke plannen worden straten zo fiets- en voetgangersvriendelijk mogelijk ingericht. Op radiaalwegen als de Van Woustraat en de Admiraal de Ruyterweg krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte. Er komt een mooie fiets- en voetgangersbrug over het IJ om Amsterdam Noord en het centrum beter te verbinden.
  • Ook op de S 100 (Nassaukade, Stadhouderskade, Mauritskade) krijgt de fietser veilige brede fietspaden. Langs de Singelgracht worden de parkeerplekken opgeheven. De waterkant wordt ingericht als groene wandel- en fietspromenade. Waar genoeg ruimte is, komen plekken langs de waterkant om te recreëren.
  • Er komen veilige, vrije fietspaden vanuit IJburg en Zuidoost naar het centrum.
  • Fietsers die hun fiets laten registreren hebben voorrang bij overdekte en beveiligde fietsparkeergarages. Achtergelaten fietsen worden zo makkelijk gedetecteerd en afgevoerd en hergebruikt. Minder parkeerplekken voor auto’s betekent meer ruimte voor fietsparkeren. Het tekort aan fietsparkeerruimte is alleen op te lossen als serieus werk wordt gemaakt van het verwijderen van ongebruikte fietsen en fietswrakken.
  • Alle OV-knooppunten worden standaard voorzien van deelfietsen.
  • De toenemende drukte leidt tot steeds meer ergernis en schrik tussen fietsers en voetgangers inonze drukke stad. Het is belangrijk dat er goede voorlichting is voor toeristen. Ook asociaal fietsgedrag van Amsterdammers proberen we te voorkomen door handhaving en een goede campagne i.s.m. De Fietsersbond. Groepsgrootte van wandel- en fietsexcursies wordt gelimiteerd.