Energietransitie

In Amsterdam wemelt het al van de groene initiatieven van burgers en bedrijven. Vaak ontmoeten hun ideeën nog weerstand. Omdat we er juist trots op zijn dat Amsterdammers zelf aan de slag gaan, neemt de gemeente obstakels weg.
  • Amsterdam volgt duurzame initiatieven van burgers en bedrijven (ook de reeds bestaande) actief en ondersteunt ze, bijvoorbeeld via het Duurzaamheidsfonds voor bewoners en het midden- en kleinbedrijf. Het fonds is er ook voor Amsterdammers met lage inkomens die met LED-verlichting, energiezuinige wasmachines en ijskasten meteen hun energie rekening omlaag kunnen brengen. Overbodige en tegenstrijdige regels die goede initiatieven belemmeren worden geschrapt of versoepeld.
  • Bedrijven die goed bezig zijn met schonere productiemethodes worden beloond, bijvoorbeeld met steun bij het verkrijgen van kredieten voor grote milieu-investeringen. De gemeente gunt alleen opdrachten aan bedrijven die duurzaam produceren. We gaan aan tafel met grote vervuilers in de stad om oplossingen te zoeken.
  • Winkeliers met open deuren in de winter moeten meer bijdragen aan een beter klimaat. De gemeente treedt in overleg met ze om het aantal warmtegordijnen terug te dringen.