Energieneutraal

Het tijdperk van fossiele brandstoffen loopt op z’n eind. Ook Amsterdam moet op afzienbare termijn volledig over op schone energie. Nul op de meter in huis is bovendien goedkoper voor Amsterdammers. De initiatiefwet van de PvdA en GroenLinks uit 2016, waarin de overheid verplicht wordt om harder te werken aan het klimaat en daarover meer verantwoording af te leggen, is leidend. Samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben we deze wet vertaald naar de lokale Amsterdamse situatie.
 • Uiterlijk in 2050 is Amsterdam volledig klimaatneutraal. Uiterlijk 2030 stoot de stad als geheel 55% minder CO2 uit. Om deze doelstellingen daadwerkelijk te behalen stelt de gemeente elke vier jaar een klimaatplan op, conform de doelstellingen in de Klimaatwet.
 • Dit moeten we samen met anderen in de regio bereiken. We sluiten daarom aan bij de regionaleenergieafspraken.
 • We stimuleren lokale duurzame energiecoöperaties. Deze opwekking moet ten dele in de regio plaatsvinden. Daarvoor gaan we samen met omringende gemeenten locaties vastleggen. Daarbij houden we rekening met de omwonenden.
 • Amsterdam moet koploper worden bij nieuwe energienetten. Schone energie wordt opgewekt door en opgeslagen in huizen en auto’s. De groene stroom kan probleemloos het net op en worden afgenomen. Daartoe neemt de gemeente een innovatie-initiatief met de energiesector.
 • De Nuon kolencentrale op de Hemweg gaat de komende collegeperiode dicht. We onderzoeken of we de centrale kunnen omvormen tot een laboratorium voor hernieuwbare energie. ​ ​ Daarnaast zorgen wij ervoor dat de 200 werknemers van de centrale weer zo snel mogelijk aan de slag kunnen.
 • De Amsterdamse haven neemt zo snel mogelijk afscheid van de opslag van kolen en benzine. Wij ondersteunen het havenbedrijf Amsterdam bij herinrichting van haar gehele gebied tot het hart van duurzame innovaties in de woningbouw, industrie, transport, cultuur en energieproductie.
 • Er komen meer windmolens om de stad van hernieuwbare energie te voorzien. Bewoners worden uitgenodigd hierin een aandeel te nemen en van de winst mee te profiteren. Dit vergroot het gevoel van eigenaarschap en draagvlak.
 • Wij willen dat in 2025 de helft van onze platte daken groen zijn of vol liggen met zonnepanelen (en collectoren). Dit gaat om een oppervlakte van 600 voetbalvelden, tegenover de 22 voetbalvelden met groen of zonnepanelen die we nu hebben.
 • Alle nieuwbouw in de stad moet tenminste klimaatneutraal zijn, voorzien van groene daken en gasloos; niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de energierekening. Zeker voor de lagere inkomens dient dit te resulteren in een lagere energierekening. Mogelijk krijgen ze zelfs geld toe. Bij nieuwbouw werken we bovendien uitsluitend met materialen die kunnen worden hergebruikt. Nieuwbouwprojecten worden vanaf 2020 niet meer aangesloten op het gasnet.
 • Uiterlijk in 2030 zijn alle bestaande gebouwen geïsoleerd en is de gebouwde omgeving in de stad als geheel klimaatneutraal gemaakt. In 2025 staat de teller op zeker 50%. De gemeente ondersteunt dit op alle mogelijke manieren. Corporaties én particuliere eigenaren krijgen steun bij isolatie of bij het realiseren van energieopwekking door wind, zon of warmte-koudeopslag. Ook bedrijfspanden zijn in 2030 klimaatneutraal. Voor monumenten gelden aangepaste duurzaamheidseisen. Onze ambitie is Amsterdam uiterlijk in 2030 volledig gasloos te laten zijn.
 • Van corporaties in onze stad wordt verwacht dat zij betaalbare woningen verhuren. Zij zorgen ervoor dat investeringen in het klimaatneutraal maken van huizen niet ten laste komen van de huurders.