Eenzaamheid

Op dit moment voelen 85.000 mensen zich ernstig eenzaam, en die groep groeit. Omdat wij dit niet kunnen aanzien, heeft de PvdA de afgelopen jaren de Amsterdamse aanpak eenzaamheid bedacht. Wijk voor wijk maken we plannen om eenzaamheid de stad uit krijgen, mensen gelukkiger te maken en daardoor meer mee te doen aan cultuur en (vrijwilligers-) werk. Het tegengaan van eenzaamheid wordt de komende periode onze prioriteit.
  • We zetten de Amsterdamse aanpak tegen eenzaamheid voort en breiden deze uit. Daarbij richten we ons op verschillende groepen eenzame mensen in de stad zoals ouderen, migranten, LHBTI’ers, mensen met een psychiatrische aandoening, (licht)verstandelijke beperking, mantelzorgers, daklozen, gescheiden mensen en jongeren.
  • Amsterdammers die zelf initiatieven tegen eenzaamheid nemen, kunnen rekenen op onze volle steun. Het experimentenprogramma in de Aanpak eenzaamheid krijgt een vervolg en succesvolle projecten kunnen zich verder ontwikkelen. Leegstaande gemeentepanden worden ter beschikking gesteld voor dit soort buurtinitiatieven.
  • We investeren meer geld in preventie en het welzijn in de stad. We doen een beroep op de zorgverzekeraars om meer investeren in zorgpreventie, en we willen meer met hen samenwerken. Elke buurt krijgt een steunpunt voor informele zorg.
  • Om eenzaamheid in een vroeg stadium te signaleren, werken we samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen. Het succesvolle programma ‘Welzijn op recept’, waarbij welzijnscoaches worden ingezet, gaat in de hele stad draaien. Tijdens alle keukentafelgesprekken staat eenzaamheid op de agenda.
  • We passen de openbare ruimte zo aan dat Amsterdammers elkaar makkelijker kunnen ontmoeten. Zo bouwen we meer woonhofjes, komen er meer bankjes in parken en creëren we meer ontmoetingsplekken in buurtkamers.