Economie van de menselijke maat

Economisch gaat het Amsterdam voor de wind. Maar het gaat ons niet om de cijfers. Groei moet vooruitgang opleveren voor alle Amsterdammers: goed werk, meer welvaart, een gezondere leefomgeving en ja, ook een betere wereld. Bedrijven die daaraan bijdragen verwelkomen we met open armen. Grote banenmotoren als de Amsterdamse haven en Schiphol moeten zich zo ontwikkelen dat ze goed zijn voor de stad, het milieu niet onnodig belasten en extra banen opleveren.
  • We voeren actief beleid om de beste én meest verantwoordelijke bedrijven naar Amsterdam te halen.
  • Brievenbusfirma’s op de Zuidas leveren te weinig banen op en schaden de reputatie van Amsterdam. We willen daarom af van deze spookbedrijven.
  • Amsterdam blijft intensief samenwerken met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Vanuit de Amsterdam Economic Board versterken we de economie van de gehele regio. We willen nieuwe bedrijvigheid en samen investeren in voldoende goed opgeleide arbeidskrachten.
  • We stimuleren bedrijven meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Amsterdam investeert in het uitbreiden van het aantal sociale ondernemingen.
  • We willen dat de Amsterdamse economie substantieel bijdraagt aan het behalen van de Parijse klimaatdoelstellingen. Dat lukt alleen met een circulaire economie. We ondersteunen duurzame bedrijven om klimaatneutrale kantoren en bedrijfspanden te realiseren. We geven voorrang aan de meest duurzame bedrijven bij het aankopen van grond.
  • Amsterdam gaat uitsluitend in zee met bedrijven die cao’s respecteren. Wie sociale verplichtingen omzeilt door werknemers in nadelige constructies van schijnzelfstandigheid te dwingen, kan geen partner zijn van de gemeente. In alle aanbestedingen, subsidieverstrekking en inkoopprogramma’s zullen criteria worden ingevoerd en nageleefd.
  • We zijn trots op de Amsterdamse haven. Ruim 67.000 mensen werken er, waaronder veel lager opgeleiden. Maar liefst 1350 bedrijven voegen samen € 4 miljard waarde toe aan de economie van Amsterdam. We willen zorgvuldig omgaan met de twee belangrijkste uitdagingen van de haven: de transitie naar schonere productiemethodes en het creëren van ruimte voor woningbouw. Amsterdam trekt daarom samen met provincie en het rijk op om de meest innovatieve haven te ontwikkelen op het vlak van hernieuwbare energie.