Drukte

Als leukste stad ter wereld ontvangt Amsterdam 17 miljoen bezoekers per jaar. Binnen enkele jaren loopt dit naar verwachting op tot 25 miljoen gasten. We gunnen iedereen het genoegen van de schoonheid en de vrijheid van onze stad. Maar de vraag is of de stad die toeloop wel aankan. Toenemende drukte schaadt op termijn de aantrekkelijkheid van onze stad, voor bewoners én toeristen. Dat moeten we voor zijn. We streven naar een goede balans tussen wonen, werken en recreëren in alle delen van Amsterdam. We willen een einde aan de houding van laat-maar-waaien. Een stad in balans vereist duidelijke keuzes, een veelheid van maatregelen en continue sturing. Besturen is bijsturen waar nodig, want als je het loslaat gaat het de verkeerde kant op. Zo houden we Amsterdam een fijne stad voor iedereen.
 • Samen met wetenschappers en deskundigen stellen we vast hoeveel toeristen Amsterdam aankan. We stellen alles in het werk om te voorkomen dat we over dit punt heen gaan.
 • We verhogen de toeristenbelasting naar 8%. Bovenop de toeristenbelasting willen we een vaste prijs per overnachting invoeren. Ook passagiers van zee- en riviercruiseschepen betalen toeristenbelasting. Met de opbrengsten van de verhoging van de toeristenbelasting verbeteren we de kwaliteit van wonen en leven in alle buurten van Amsterdam.
 • We stoppen met city marketing. Amsterdam heeft geen extra promotie nodig.
 • De belasting voor commerciële pleziervaart op het water (vermakelijkheidsretributie) en de precariobelasting voor bijvoorbeeld terrassen gaat omhoog. De reclamebelasting op commerciële uitingen in de openbare ruimte wordt heringevoerd.
 • Een hotelstop moet ook echt een hotelstop zijn. Alleen daar waar een hotel duidelijk een meerwaarde biedt voor de buurt volgens de buurtbewoners staan we nieuwe hotels toe.
 • Het positieve effect van toerisme op werkgelegenheid wordt vaak overdreven. Cijfers van OIS tonen aan dat de werkgelegenheid geen gelijke tred houdt met de groei van het aantal bezoekers. Personeel heeft het de afgelopen jaren vooral veel drukker gekregen. Bovendien werken mensen in hotels en horeca vaak op oproepbasis en nulurencontracten en onder slechte werkomstandigheden. Werken in de toerismebranche moet lonen en daarom zien we bij het verstrekken van vergunningen streng toe op goed werkgeverschap. Touringcars worden uit het centrum geweerd.
 • Tourgidsen hebben straks een vergunning nodig om hun werk te kunnen doen. Groepsgrootte van wandel- en fietsexcursies wordt gelimiteerd.
 • Toeristische vervoermiddelen zoals bierfietsen, Segways, helikoptervluchten, fietstaxi’s en sightseeing bussen worden zoveel mogelijk teruggedrongen.
 • Amsterdam is de festivalhoofdstad van Europa met veel mooie, unieke en eigenzinnige evenementen. We willen deze evenementen leuk houden voor zowel bezoekers als omwonenden. We willen daarom een beperking van het huidige aantal van ca. 2000 festivals en evenementen per jaar en een goede spreiding van locaties. De geluidsoverlast van alle evenementen moet worden verminderd- om de spraakverstaanbaarheid binnenshuis met gesloten ramen te garanderen,- om de gehoorschade van bezoekers te beperken conform advies van de GGD’en- en om de bewoners hun nachtrust te gunnen door een sluitingstijd van 2300 uur (waar alleen het college bij uitzondering van kan afwijken).
 • We willen het succesvolle 24-uursbeleid van burgemeester Van der Laan voortzetten. Met een bonus voor ondernemers die zich goed gedragen en een duidelijke straf voor wie dat niet doet. We gaan samen met horecaondernemers werken aan meer veiligheid op uitgaanspleinen. Het geslaagde voorbeeld van het Rembrandtplein, waar gastheren de veiligheid én de sfeer verbeteren, krijgt navolging op andere uitgaanslocaties. Locatieprofielen worden samen met de bewoners opgesteld.
 • Vakantieverhuur van gehele woningen via platforms zoals Airbnb wordt niet langer toegestaan (zie hoofdstuk wonen).