Discriminatie

De PvdA zal altijd vechten tegen racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting. Overtuigd en openlijk racisme komt niet veel voor in Amsterdam.’ Veel groter is het probleem van onderhuidse, sluimerende vooroordelen. Ze leiden tot allerlei vormen van onbewuste discriminatie - niet zo bedoeld, maar pijnlijk voor degene die het treft en een ondermijning van het vertrouwen in de samenleving.
  • De pakkans van daders van discriminatie en racisme moet omhoog. Daarom gaan de politie, het openbaar ministerie en het Meldpunt Discriminatie (MDRA) meer samenwerken. Aangifte doen moet makkelijker worden.
  • We doen niet aan selectieve verontwaardiging. Alle vormen van discriminatie hebben onze aandacht. De laatste jaren zien we een toename van discriminatie op grond van huidskleur, afkomst, seksuele voorkeur en discriminatie van moslims. Bestrijding hiervan krijgt prioriteit.
  • Alle publieke diensten moeten diverser worden. Het politiekorps wordt een betere afspiegeling van de samenleving. Publieke discussies over diversiteit onder gezagsdragers, zoals het dragen van religieuze uitingen, zijn welkom en gaan we niet uit de weg.
  • Om discriminatie en uitsluiting aan de deur in het uitgaansleven te bestrijden zetten we mystery guests in. Horecazaken die uitsluiting actief tegengaan krijgen onze steun en werken we actief mee samen. Naar Haags voorbeeld voeren met een keurmerk tegen discriminatie in.
  • Etnisch profileren bij de politie en handhaving is een reëel probleem. We gaan de politie helpen dit op te lossen, onder andere door trainingen.
  • Arbeidsmarktdiscriminatie op leeftijd, geslacht, afkomst, handicap en seksuele geaardheid bestrijden we samen met het bedrijfsleven. De gemeente Amsterdam geeft het goede voorbeeld.
  • Amsterdam bevordert ontmoeting tussen scholen. Leerlingen doen mee aan uitwisselingsprojecten, er komen columnwedstrijden tussen scholen en leerlingen organiseren met leeftijdsgenoten uit andere buurten gezamenlijke activiteiten.