Dierenwelzijn

In Amsterdam wonen meer dieren dan mensen. Het is goed dat de afgelopen jaren meer aandacht is gekomen voor dierenwelzijn. Wie er oog voor heeft, ziet een rijkdom aan wilde dieren in de stad. We vinden het belangrijk dat onze kinderen opgroeien met respect voor dieren en de natuur. Het verbod op wilde dieren in het circus was een mooie stap. De komende jaren gaan we verder.
  • Het welzijn van de dieren die wij eten is van groot belang. We moeten minder dierlijk en meer plantaardig voedsel gaan eten, ook vanwege de druk die vleesproductie op het milieu legt. Gezond eten zou voor iedereen betaalbaar moeten zijn.
  • Dierenambulance en dierenasiels moeten kunnen voldoen aan de vraag. Daarvoor trekken we genoeg geld uit. De dierenambulance mag zo nodig met zwaailicht rijden om tijdig ter plaatse te zijn. Het chippen van honden en katten wordt verplicht. Lage inkomens mogen gratis naar de dierenarts.
  • Huisdieren mogen geen impulsaankoop zijn. Betere voorlichting in dierenwinkels en door fokkers moet voorkomen dat dieren na korte tijd gedumpt worden of in het asiel belanden.
  • Het aantal bijtincidenten met honden moet omlaag, zo nodig door een muilkorfplicht of het verbieden van vechthonden in de APV.
  • We willen blijven werken aan het verbeteren van het dierenwelzijn in de verblijven voor de dieren die nu in Artis leven. De vele kinderboerderijen en schooltuincomplexen in de stad hebben een belangrijke functie in natuureducatie. Meer schoolklassen gaan er een bezoek aan brengen. Kinderboerderijen krijgen geld om achterstallig onderhoud te verrichten en dierenwelzijn te verbeteren.
  • Amsterdam is stiekem een natuurgebied. We versterken de biodiversiteit door de natuurwaarden te versterken en de knelpunten in de ecologische hoofdstructuur op te lossen. Wilde dieren in de stad, zoals de ooievaars in het Vondelpark en de ijsvogels in Noord, worden beschermd. De visstand in de Amsterdamse wateren blijft op peil.
  • Het inzetten van dieren bij evenementen wordt teruggedrongen. Er komt een verbod op het inzetten van dieren voor de lol, zoals rijden op een kameel tijdens een vrijgezellenfeest. Er komen strengere regels voor toeristische paardenkoetsen. Dierenmishandeling pakken we keihard aan.
  • In Amsterdam dreigt een muizen- en rattenplaag. Die lossen we op, zo mogelijk door de inzet van anticonceptiemiddelen. Op Amsterdams grondgebied willen we geen plezierjacht. Het beheer van ganzen in de nabijheid van Schiphol en de damherten in de Waterleidingduinen is onvermijdelijk. We zetten zoveel mogelijk in op natuurlijkere vormen van faunabeheer, zoals het verplaatsen van foerageergebieden voor ganzen.