Democratie van onderop

De PvdA wil dat bewoners zeggenschap hebben over hun stad en hun eigen buurt. Luisteren naar de mening van Amsterdammers moet de basis zijn van elke politieke keuze. We blijven de komende jaren radicaal kiezen voor het versterken van de directe democratie. En we willen een einde aan het kan niet/mag niet denken.
  • Participatie van buurtbewoners wordt versterkt. Het adagium is: bewoners niet gehoord = niet besluiten. Alle gebieden krijgen buurtbudgetten, waarbij bewoners zelf mogen bepalen waar ze het geld aan uitgeven. We willen naar voorbeeld van New York en Parijs stedelijk buurtbudgetten met stemmingen over de besteding van het geld organiseren. Jongeren vanaf 16 jaar krijgen daarbij stemrecht.
  • De directe zeggenschap op de eigen straat en buurt wordt vergroot. We willen minder ‘kan niet en mag niet’. De mogelijkheden om zelf tuinen, plantsoenen, parken en speeltuinen te beheren wordt vergroot. Maatschappelijke ruimtes in de wijk worden vaker in zelfbeheer gegeven van bewoners. Er komt een ‘buurtwet’ waarin de rechten van bewoners en de faciliterende rol van de gemeente worden vastgelegd.
  • Bewoners krijgen optimaal invloed op de gebiedsagenda’s en gebiedsplannen. De uitkomsten van bewonersinitiatieven zoals de burgertop/G1000 worden zoveel gebruikt bij maken van beleid, en de gemeente gaat verantwoorden welke suggesties wel/niet zijn opgevolgd, en waarom.
  • We willen dat de stadsdelen hun democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurders terug krijgen, met bijhorende zeggenschap, taken, bevoegdheden en middelen.