Deeleconomie

Deeleconomie, platformeconomie en ICT bieden fantastische nieuwe kansen, maar onder het mom van innovatie ontstaat ook bedrijvigheid die schadelijk is voor Amsterdam en Amsterdammers. Denk aan maaltijdbezorgers die onverzekerd en onderbetaald door de stad fietsen, huizen die gaan fungeren als hotels en taxidiensten die zich niet aan de regels houden. We omarmen innovatie maar beschermen de stad ook tegen onwenselijke effecten.
  • We stimuleren lokale economie door radicaal te kiezen voor inkoop van diensten en producten van lokale ondernemers (lokaal MKB) binnen Amsterdam. We willen dat economische vernieuwing vooral lokaal plaatsvindt, zodat er meer banen in de buurt ontstaan. We gaan serieus werk maken met het right to challenge.
  • We bestrijden agressieve strategieën van bedrijven in de deeleconomie die steeds meer grip krijgen op de stad en het wonen, leven en werken van Amsterdammers lastiger maken. We willen eerlijk loon voor eerlijk werk. Dat geldt zeker ook voor werken in de taxibranche en voor maaltijdbezorgdiensten.
  • Bedrijven die misbruik maken van de Amsterdamse markt kunnen rekenen op gezond regulerend en handhavend optreden van de overheid. De kosten hiervan mogen niet afgewend worden op de Amsterdamse belastingbetaler.
  • De openbare ruimte is van ons allemaal. We accepteren daarom niet dat er zomaar illegaal deelfietsen worden geplaatst in de stad of dat er op andere wijze geld wordt verdiend aan onze openbare ruimte.