Dak- en thuislozen

Dakloosheid komt helaas weer vaker voor in Amsterdam. Tijdens de financiële crisis zijn veel mensen hun huis kwijtgeraakt. Geen Amsterdammer hoeft op straat te slapen. De komende jaren willen we dak- en thuislozen versneld begeleiden naar een eigen woning.
  • We helpen dak- en thuislozen sneller hun leven weer op te pakken. In de inloophuizen krijgen daklozen behalve warmte, koffie en een maaltijd ook begeleiding en (geestelijke) gezondheidszorg. Drugs- en alcoholverslaafden krijgen in de opvangvoorzieningen hulp aangeboden. Alle dak- en thuislozen krijgen cliëntondersteuning aangeboden.
  • Er moeten genoeg plaatsen zijn in de nachtopvang voor daklozen. Zo komen er meerpassantenhotels voor daklozen die zelfstandig kunnen wonen en klaar zijn voor een eigen huis. Daarom moeten er ook snel meer doorstroomwoningen komen om daklozen hun leven weer te laten oppakken.
  • De gemeente moet huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomen, samen met de woningcorporaties en de schuldhulpverlening. Huisuitzettingen van gezinnen met kinderen worden gestaakt. Geen kind leeft in Amsterdam op straat. Er komt een coördinator die zorgt voor snelle hulp voor gezinnen die desondanks op straat komen te staan.
  • Tijdens de koude wintermaanden wordt de winteropvang voor daklozen permanent opengesteld.
  • Veel daklozen in Amsterdam zijn afkomstig uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa. Er komt speciale aandacht voor deze groepen.