Cultuurhistorie

Amsterdam telt ruim 8500 Rijks- en gemeentelijke monumenten en een aantal beschermde stads- en dorpsgezichten. Het centrum is sinds 1999 beschermd stadsgezicht, de grachtengordel sinds 2010 zelfs UNESCO Werelderfgoed. Veel meer eretitels kunnen we niet bereiken. Des te groter het belang om deze historische waarden zorgvuldig te beheren voor volgende generaties.
  • Wat van waarde is, moet behouden blijven en wat nieuw gebouwd wordt, moet van waarde zijn. Er komt een stadsbouwmeester die zorgt voor visie en samenhang in het bouwbeleid. De bijdrage van architecten, kunstenaars en vormgevers wordt belangrijker bij stadsuitbreidingen.
  • Niet alleen de oude binnenstad en de bekende toeristische trekpleisters moeten beschermd worden. Ook naoorlogse gebouwen en recente ‘iconen’ zoals de Bijlmerflats moeten vaker worden aangewezen als gemeentemonument. Het Van Eesterenmuseum in Nieuw-West is belangrijk voor onze kijk op architectuur.
  • De bebouwde omgeving moet letterlijk beschermd worden. We willen middelen vrij maken om het naleven van de welstandseisen en het toezicht op de bouw te verbeteren.