Cultuureducatie

Alle Amsterdamse kinderen krijgen muziek- en cultuuronderwijs op school. Zo bereiken we alle kinderen van de stad en wordt cultuur een vanzelfsprekendheid voor alle Amsterdammers.
  • Alle scholen van Amsterdam verzorgen cultuureducatie. Samen met scholen en culturele instellingen investeert de gemeente in vakleerkrachten. Ook ontwikkelen deze partijen een curriculum met harde leerdoelen. Cultuureducatie wordt eveneens ingevoerd op het vmbo, het speciaal onderwijs en de praktijkschool.
  • Scholen en de jeugd-cultuurinstellingen gaan beter samenwerken, zodat doorlopende leerlijnen ontstaan tussen school en cultuurbeoefening in de vrije tijd.
  • Verschillende jeugdtheaterinstellingen hebben de afgelopen jaren gevochten voor hun bestaan. Wij creëren rust door het voortbestaan van deze instellingen te garanderen. Jeugd- en leerorkesten zijn gewaardeerd en succesvol. We breiden ze uit naar andere plekken in de stad.
  • Verschillende professionele cultuurhuizen hebben jeugdopleidingen en –projecten. Talent kan zich hier optimaal ontwikkelen. De gemeente gaat hierbij ondersteunen.