Criminaliteit

Amsterdam is al jaren een lichtend voorbeeld in de aanpak van criminaliteit. Die aanpak willen we vasthouden en uitbreiden.
  • De Top 600-aanpak van oud-burgemeester Van der Laan combineert het straffen van criminelen met het bieden van nieuw perspectief via scholing, psychiatrische zorg, gezinsondersteuning en werk. Dat is briljant en we gaan er daarom enthousiast mee door. We breiden de aanpak uit met herstelrecht, waarbij de relatie met het slachtoffer hersteld kan worden.
  • De gemeente moet scherp kijken naar vergunningaanvragen, om witwassen te voorkomen en illegale geldstromen op te sporen. We willen de wettelijke mogelijkheden zoals Bibob optimaal benutten en investeren daarom in voldoende experts. Niet alleen bij de vergunningsaanvraag, maar ook daarna via handhaving en preventieve opsporing.
  • Samen met politie en OM willen we de drempel verlagen voor slachtoffers om aangifte te doen. Onveiligheid doet zich steeds vaker ook online voor. Het vraagt om kennis en waakzaamheid bij Amsterdammers, om de weerbaarheid tegen cybercrime te vergroten. Samenwerking tussen gemeente, politie, openbaar ministerie en ook bedrijven is nodig.