Armoede

Amsterdam bevindt zich in een periode van ongekende welvaart. Des te schrijnender is het dat er nog altijd kinderen zijn die in armoede opgroeien. Wij vinden dat elk kind moet kunnen meedoen - sporten, mee op schoolreisje, een keer naar het museum, een cadeautje op de verjaardag en een nieuwe winterjas. Ook in een arm gezin heb je daar recht op. Daarnaast leven steeds meer ouderen in armoede. Ze kunnen niet rondkomen van hun AOW. Ook veel oudere migranten hebben een AOW-gat en geen pensioen. Ondertussen weet slechts 60% van alle mensen die daar recht op hebben de weg naar het gemeentelijke armoedegeld te vinden. Jaar in jaar uit blijven miljoenen op de plank liggen. Daar gaan we een eind aan maken.
  • De grens voor armoedevoorzieningen blijft op tenminste 120% van het wettelijk sociaal minimum. Simpelweg omdat er nog zoveel mensen niet met het armoedegeld bereikt zijn. Wij zetten het goede armoedebeleid van de afgelopen jaren dus met kracht voort. De huidige budgetten blijven op peil. Mensen met een laag middeninkomen (net boven de 120%) worden gericht gecompenseerd op een aantal kostenposten (zoals het eigen risico in de Wmo). Binnen de wettelijke mogelijkheden betalen we armoedevoorzieningen 6 maanden door nadat mensen een inkomen boven de 120% van het minimumloon zijn gaan verdienen. Dat geeft een extra beloning voor werk en voorkomt veel gedoe voor mensen die maar tijdelijk iets meer verdienen.
  • Er komen 2000 gesubsidieerde banen voor mensen in de bijstand. Voor deze banen trekken we jaarlijks 16 miljoen euro uit, bovenop het geld uit de bijstand dat we ervoor inzetten.
  • Geld om kinderen uit armoede te halen komt zoveel mogelijk in natura bij het kind terecht. Hetjeugdsportfonds, het jeugdcultuurfonds en het schoolreisjesfonds zijn daarom enorm belangrijk. Alle kinderen die opgroeien in armoede krijgen gratis zwemles tot en met hun diploma‚Äôs. De stadspas blijft voor alle mensen met een minimuminkomen. 23
  • Het gratis openbaar vervoer voor minima-ouderen is ingevoerd op initiatief van de PvdA. Na de goede evaluaties gaan we ermee door. We onderzoeken of ook andere minima-groepen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer hiervoor in aanmerking komen. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers.
  • De opeenstapeling van het eigen risico en de eigen bijdrages raakt vooral mensen met een kleine portemonnee en vergroot de kans op armoede. Er komt een verkenning naar een Amsterdamse zorgverzekering waarin het eigen risico en alle eigen bijdrages zijn afgekocht (naar Rotterdams voorbeeld).
  • Voedselbanken zijn helaas nog altijd noodzakelijk. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente de voedselbanken. Eenzaamheid komt helaas vaker voor bij mensen in armoede. Er komen meer buurtrestaurants waar mensen een betaalbare maaltijd kunnen nuttigen.