Arbeidsmarktdiscriminatie

Discriminatie op de arbeidsmarkt komt nog veel te vaak voor in Amsterdam. Dat vinden we niet acceptabel en blijven we hard bestrijden. In Amsterdam verdient iedereen een gelijke kans op de arbeidsmarkt. Inclusieve organisaties worden de norm. Bedrijven die hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van een aanpak krijgen steun van de gemeente.
  • Gemeente en werkgevers maken afspraken over het uitbannen van discriminatie. Werkgevers met goed resultaat verdienen een publiekelijk compliment. Werkgevers die hardnekkig signalen negeren kunnen rekenen op publiek gedeelde bezorgdheid.
  • We voeren naar Haags voorbeeld een keurmerk tegen discriminatie in. Daarmee kunnen bedrijven en horeca hun goede gedrag bekend maken aan het publiek.
  • De gemeente gaat controle uitoefenen op arbeidsdiscriminatie. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) krijgt meer geld om arbeidsdiscriminatie vast te leggen en aan te pakken. We werken samen met de Inspectie SZW om discriminatie uit te bannen.
  • Organisaties die veroordeeld zijn voor discriminatie worden uitgesloten van opdrachten van de gemeente Amsterdam.
  • De medewerkers van de gemeente zijn een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving.