Airbnb

Vakantieverhuur - het verhuren van gehele woningen via commerciële sites als Airbnb -heeft de afgelopen jaren een toenemende hoeveelheid problemen veroorzaakt in Amsterdam. Woningen worden verdienmodellen. Huizenprijzen worden opgedreven. Overlast en drukte nemen toe en de sociale cohesie verdwijnt uit portieken en straten. We pleiten daarom al jaren voor beperking. Er komt een verbod op commerciële vakantieverhuur van volledige woningen, net als in steden als Berlijn en New York. Bed-and-breakfast en woningruil blijft wel mogelijk.
  • Vakantieverhuur – het verhuren van gehele woningen via commerciële sites als Airbnb -heeft de afgelopen jaren een toenemende hoeveelheid problemen veroorzaakt in Amsterdam. Woningen worden verdienmodellen. Huizenprijzen worden opgedreven. Overlast en drukte nemen toe en de sociale cohesie verdwijnt uit portieken en straten. We pleiten daarom al jaren voor beperking. Maar tot nu blijkt het nauwelijks beheersbaar. Handhaving kost de stad miljoenen. Amsterdammers betalen de rekening terwijl multinationals er met de winst vandoor gaan, belasting ontduiken en regels negeren. Bovendien is er sprake van een fundamentele ongelijkheid. Maar een kleine groep huizenbezitters profiteert, terwijl de overgrote meerderheid alleen maar opdraait voor de kosten. Het is tijd voor een duidelijke streep. Er komt een verbod op commerciële vakantieverhuur van volledige woningen, net als in steden als Berlijn en New York. Bed-and-breakfast en woningruil blijft wel mogelijk.
  • We stellen een vergunningplicht in voor bed-and-breakfast aan huis of op woonboten. Zo kunnen we beter handhaven en het aantal bed-and-breakfast binnen de perken houden.
  • Onttrekking van woningen, illegale verhuur, overlast en achterstallig onderhoud zijn prioriteit nummer één bij de handhaving. Daarvoor maken we voldoende geld vrij.