Afval

Afval is niet meer van deze tijd. Als we het goed scheiden, kunnen we op termijn bijna alles hergebruiken. Verbranden is zonde, daar moeten we dus geleidelijk vanaf.
  • Uiterlijk 2020 sluiten we een regionaal grondstoffenakkoord. Daarin komen scherpe doelen voor afvalverwerking, hergebruik, het tegengaan van verspilling en het inkopen van hernieuwbare materialen. Als er een grondstoffenco√∂peratie kan komen die de omschakeling naar hergebruik een extra impuls geeft, richten we die op.
  • We gaan steeds minder restafval produceren. In 2022 voert Amsterdam nog slechts 30% af. Dit bereiken we door afval in ieder geval goed te scheiden. Waar mogelijk komen verschillende afvalcontainers om dat goed mogelijk te maken. Sowieso op de drukke plaatsen in de stad, zoals pleinen, parken en stations.
  • Het bezoeken van de milieustraat moet een uitje worden. We maken het complex daarom goed bereikbaar, realiseren een educatiecentrum met aansprekende voorbeelden van recycling en leggen werkruimten aan voor bewoners.
  • Er komen veel meer minicontainers in de stad, waarin kleine recyclebare producten als lege batterijen, cartridges en lampen worden ingezameld. Het aantal inzamelpunten voor klein chemisch afval wordt uitgebreid.
  • De oude afvaloven van het Amsterdams Energie Bedrijf (AEB) is verouderd. We schrijven hem af en gaan hem niet opknappen of herbouwen. Op termijn verbrandt de stad helemaal geen afval meer en wordt alles hergebruikt.
  • De gemeente Amsterdam koopt 100% duurzaam of circulair in – of het nu gaat om nieuwbouw, kantoormeubilair of verpakkingsmateriaal. De stad doet mee aan data-initiatieven die hergebruik van bouw- en sloopmaterialen makkelijker en inzichtelijker maken.
  • Samen met ondernemers in de stad gaan we kijken hoe we de hoeveelheid plastic en andere verpakkingen kunnen verminderen. Met name de fastfood sector leent zich hiervoor. Op zijn minst wordt biologisch afbreekbaar plastic de norm.
  • Amsterdammers moeten duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel kunnen kopen. We steunen bedrijven die lokaal en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel bieden. Daarover gaan we praten met die bedrijven.