16 oktober 2017

De vogelbuurt in met buurtbewoners Janine en Eva #buurtbivak

Eva en Janine wonen in Amsterdam Noord. Op de eerste dag van onze Buurtbivak in de Vogelbuurt (Amsterdam Noord) namen ze ons mee op pad. De dames zijn helemaal verknocht aan hun wijk en proberen iets te doen aan de misstanden die ze in hun wijk tegenkomen. Op onze tocht door de buurt vertelden ze over hun liefde voor de wijk en kaartten kwesties aan als achterstallig onderhoud en de nieuwkomers in de wijk. Wat keer op keer lijkt terug te komen is de stroeve communicatie tussen buurt, woningcorporatie, stadsdeel en gemeente. De dames vinden dit vast zwak uitgedrukt.

Na zeven jaar komt de geluidswering

Eva en Janine wonen in Amsterdam Noord. Eva heeft de wijk en zijn bewoners leren kennen als postbode. De buurt trok haar zo aan, dat toen de kans zich voortdeed zij intrek nam aan de adelaarsweg, naast de drukke IJtunnelweg. Wijzend richting de bouwput bij de IJtunnel legt Eva uit, dat daar vanaf begin volgend jaar begonnen gaat worden met de aanleg van de gewenste geluidswering. Ze is hier verschrikkelijk blij mee, maar vooral omdat het eindpunt van een zevenjaar durende strijd eindelijk in zicht is. De volgende, nog lopende strijd kan zij wederom zo aanwijzen. “Niemand kan hier zijn fiets kwijt, er is geen fietsenrek te bekkenen”, zegt zij. Er is ook daadwerkelijk geen punt te zien waar een fiets aan vastgemaakt kan worden. Fietsendiefstal is dan ook een groot probleem in deze doorlopende straat. Bij een recentelijk renovatie van de publieke ruimte is hier geen rekening mee gehouden. Wel wijst ze trots naar de plakdrempels die laatst zijn verschenen om de voortrazende brommers in snelheid te temperen.

Schimmel, slechte isolatie en stroomschokken tijdens het douchen

Vertellend en wijzend vervolgen wij vanaf haar huis onze weg de buurt in, die geheel bestaat uit huurwoningen in de sociale en vrije sector. Bij vele huizen staat zij stil en vertelt verhalen over gebreken die naar voren kwamen bij een rondgang door de buurt. Schimmel en slechte isolatie zijn de meest urgente tekortkomingen. Geen raam met dubbelglas is in de wijk te vinden. Daarbovenop zijn er misstanden die daadwerkelijk gevaarlijk zijn. Op het Plavierplein wijst zij naar een huis waar kort geleden een  zolderbrand is uitgebroken. Even verderop vertelt zij over een man die stroomschokken heeft gehad tijdens het douchen. Het toont aan dat de bekabeling van de elektriciteit niet meer aan de veiligheidseisen voldoet. De woningcorporatie kaatst de bal van schuld terug de wijk in en schuift de verantwoordelijkheid af naar de bewoners.

Janines voortuintje is een verzamelplek voor de buurt

Aan het zwanenplein, in het midden van de vogelbuurt, zijn wij vervolgens welkom in het voortuintje van Janine. De aanwezige bankjes functioneren als verzamelplek in de buurt. In de zomer wordt er friet  we friet van zelfgesneden aardappelen en maken we zelf mayonaise. Iedereen mag aanschuiven. De vlag aan de gevel wappert hier halfstok voor onze overleden burgervader. Van der Laan kon op veel respect van Janine rekenen. Zij omschrijft hem als ‘een echte mediator’. Een rol die meer politici in de stad volgens haar moeten innemen.

Janine voelt zich als buurtbewoner, als huurder, vaak niet serieus genomen. We hebben het in het gesprek voor een groot deel over de sociale cohesie in de buurt gehad, maar deze prachtige verhalen worden overschaduwd door de gesprekken over de slechte communicatie met de gemeente en woningcorporaties.

Naar huizenbezitters wordt beter geluisterd

Janine ziet weldegelijk zaken veranderen op het pleintje, maar gek genoeg zijn die veranderingen niet gestoeld op de inbreng van de oude buurtbewoners. Recentelijk zijn er woningen te koop aangeboden en naar de wensen van deze huizenbezitters wordt beter geluisterd dan naar de mensen die al jaren in de wijk wonen.

Ze hebben het gevoel dat de door de buurt voorgestelde oplossingen omtrent hangjeugd en het parkeerbeleid in een la belanden. Het gevoel overheerst dat slechts geluisterd wordt naar de nieuwkomers met geld. 

Klik hier voor meer informatie over onze plannen voor betaalbare huizen in Amsterdam Noord.

Dit gastblog is geschreven door Wouter Breedt Bruijn