Door op 17 december 2015

Enorme toename daklozen in Amsterdam baart zorgen

Deze week werd bekend dat de Amsterdamse daklozenopvang uit zijn voegen barst. Afgelopen jaar was er een toename van maar liefst 33% dak- en thuislozen die gebruik maakten van de nachtopvang. Al eerder trok PvdA-raadslid Maarten Poorter over dit probleem aan de bel. De PvdA is tevreden met het plan van de coalitie om 1000 extra wooneenheden te creëren voor daklozen en beschermd wonen. Tegelijkertijd bezuinigen SP, D66 en VVD een flinke drie miljoen euro op de subsidie voor daklozen. Die maatregel is gezien de huidige situatie in de stad onbegrijpelijk te noemen.

PvdA hoopt dat het college erin slaagt de 1000 woningen te realiseren voor 2018. Maar net zo belangrijk als het aantal van 1000 is de kwaliteit van de uitvoering van dit plan. Het gaat hier immers om het huisvesten van kwetsbare mensen, die een doorstroomwoning krijgen om zo snel mogelijk hun maatschappelijke leven weer op te pakken. Uitstromen naar een gewone woning lukt het beste tussen gewone buren, in een gewone wijk, dichtbij school en werk. Mengen dus. Bovendien maakt de PvdA zich zorgen dat kwetsbare mensen in groepen van meer dan honderd tegelijk in leegstaande flatgebouwen, zorgvastgoed of kantoorpanden worden gehuisvest. Wij willen geen ex-daklozenflats of beschermd-wonen-dorpen. Eerder nam de raad een motie van Poorter aan met de vraag om grote dichtheid van kwetsbare mensen bij elkaar te voorkomen.

Daarnaast drongen Maarten Poorter en Marjolein Moorman er op aan om huisuitzettingen zo veel mogelijk te voorkomen. We willen de vroeg-erop-af aanpak uitbreiden door bij de eerste signalen van oplopende schulden in te grijpen. Dit geldt met name voor gezinnen met kinderen. Op dit moment wonen achttien gezinnen met kinderen in hotels omdat er geen plek voor ze is in de opvang. Eerder vroeg de PvdA hier aandacht voor en deze situatie duurt nu al veel te lang. De PvdA wil dat gezinnen met kinderen niet langer uit hun woning worden gezet, maar dat er per gezin een plan komt per gezin om het leven weer op de rails te krijgen.