Wethouder gaat aan de slag met PvdA-voorstel om kamerhuurders te beschermen

Door Sofyan Mbarki op 12 september 2018

Wethouder Ivens heeft vanochtend toegezegd aan de slag te gaan met het voorstel van de PvdA om Amsterdamse kamerhuurders te beschermen als zij in conflict raken met de huisbaas. Fractievoorzitter Sofyan Mbarki. “Als je naar de huurcommissie stapt, is er een grote kans dat je gelijk krijgt en dat de huur omlaag gaat, maar veel huurders durven dat niet aan.”

In Amsterdam betalen huurders in de private huursector als gevolg van het tekort aan kamers gemiddeld 180 euro per maand meer voor hun kamer dan wettelijk is toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Studenten Vakbond. Veel huurders gaan echter niet naar de huurcommissie omdat ze bang zijn om door hun huisbaas uit de kamer gezet te worden. De PvdA wil dat de gemeente huurders steunt door een vangnet in de vorm van een woning te bieden als er conflict ontstaat.

Wethouder wonen Laurens Ivens (SP) reageerde hier vanochtend positief op en gaf aan dat hij onderzoek gaat doen naar het idee. Hij verwacht binnen een halfjaar met een brief te komen waarin hij terugkomt op het voorstel.

Benieuwd naar de volledige inbreng van Sofyan in de commissie waarin het onderwerp ‘woningdelen’ centraal stond? Lees dan hieronder verder.

_______________________________________________________________________________________

Voorzitter,

Het woningtekort in Amsterdam is in de ogen van de Partij van de Arbeid een heel erg groot probleem voor de stad. Het drijft de prijzen van huizen op en daardoor kunnen veel mensen geen huis krijgen in Amsterdam.De PvdA-fractie is daarom niet tegen het principe van woningdelen. Woningdelen, waar vooral studenten en starters gebruik van maken, leidt ertoe dat er meer mensen in Amsterdam kunnen wonen.

Daarbij maakt de Partij van de Arbeid wel de kanttekening dat het principe van woningdelen een sturende en regulerende gemeente nodig heeft. Dit om de huurders de bescherming en zekerheid te kunnen geven en te voorkomen dat zij worden uitgemolken door rijke vastgoedbeheerders en investeerders die profiteren van de krapte op de woningmarkt. Een ingewikkeld kruispunt kan immers ook niet zonder stoplichten.

Om dit te bereiken dient de Gemeente Amsterdam zich op de volgende punten te focussen:

1. Het bouwen van voldoende woningen.

Het coalitie-akkoord ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ bevat een zeer ambitieuze bouwparagraaf. Als PvdA-fractie zijn wij daar heel blij mee en zullen wij het college blijven controleren en scherp houden op de uitvoering hiervan.

2. Woningen betaalbaar houden

De PvdA-fractie is een groot voorstander van het zogenaamde puntensysteem, een maximale prijs per vierkante meter. Het liefst zien wij natuurlijk dat het puntensysteem voor woningen blijft gelden bij kamerverhuur, dit doet ook meer recht aan het woord woningdelen, de huur van de woning verandert dan immers niet bij het delen. Gelukkig hebben we wel een puntensysteem voor kamerverhuur, echter zien wij onder andere uit het rapport van de LSVB dat er in Amsterdam een groot verschil zit tussen het aantal punten per kamer en de gevraagde huur. Ik ben benieuwd naar het standpunt van het college hierover en wat het college voornemens is hieraan te gaan doen?

3. Zekerheid en bescherming voor huurders

Wat de PvdA-fractie al een aantal keer heeft opgemerkt, is dat huurders die tegen een private huisbaas procederen omdat de huisbaas zich niet aan de wet houdt, uit de kamer of woning worden gezet. Dit leidt er toe dat veel huurders niet meer voor hun rechten durven opkomen. Voorzitter, of je nou een prins bent of de 76e zetel van de coalitie in Den Haag bezit: je houdt je aan de regels. Als gemeente moeten wij deze mensen beschermen. De PvdA-fractie ziet graag dat we als gemeente samen met bijvoorbeeld woningcorporaties een vangnet realiseren voor huurders die in conflict raken met hun huisbaas, omdat ze opkomen voor hun rechten en daardoor het risico lopen om uit te worden gezet. Is het college het met ons dat een vorm van garantie cruciaal is om huurders extra ondersteuning en zekerheid te bieden?

Voorzitter tot slot, het principe van woningdelen biedt de stad kansen. Er schuilen echter ook gevaren voor huurders. In de ogen van de PvdA-fractie is wonen een sociaal recht en geen verdienste. Daarom staat de PvdA-fractie pal voor de bescherming en zekerheid van die huurders en zullen wij investeerders en huisjesmelkers die de stad vooral als verdienmodel zien, het zo moeilijk mogelijk maken.

Doe met ons mee!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, Lid van de Raad van Toezicht van het Regio College, Trainer/Adviseur onder andere in het onderwijs, tevens lid van de  Raad van Advies van de Politieacademie en voormalig teammanager op het Calvijn College. “Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen

Meer over Sofyan Mbarki