Door op 18 juni 2016

Weg met de wachtlijsten: als het aan raadslid Orhan Kayar ligt delen voetballers en hockeyers het veld

Voetbal- & hockeystad
Amsterdam is al decennia een echte voetbalstad en wordt, door toenemende populariteit van hockey, ook steeds meer een hockeystad. Het zijn dan ook de twee grootste teamsporten van Amsterdam. De huidige hockeyclubs kunnen de toestroom al jaren amper aan, waardoor wachtlijsten lang zijn. Ook bij voetbalverenigingen zijn er wachtlijsten. Zo ook onze kinderen, die graag op voetbal willen, staan nog altijd op de wachtlijst. Op 13 en 14 juli wordt er gestemd over de motie “Gemengde Sportvelden” die ik heb ingediend bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Kinderen moeten kunnen voetballen bij hun vereniging
Kortgeleden werd ik benaderd door de voorzitter van voetbalvereniging DWS uit Nieuw-West die aangaf dat één van zijn velden plaats moest maken van de gemeente aan de hockeyvereniging AMHC Westerpark omdat deze uit zijn voegen barst. DWS geeft aan dat ze het veld juist hartstikke nodig hebben om te voldoen aan de opvang van de jeugd uit de buurt om te kunnen voldoen aan de behoeften van de jeugd uit de buurt om te kunnen voetballen bij een historische club als DWS. In Nieuw-West wonen veel moeilijk bereikbare jongeren die in achterstandswijken wonen en graag willen voetballen bij een diepgewortelde vereniging als DWS. Ook deze kinderen verdienen een kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Voetbal en hockey gaan prima samen
Bij voetbalclub Kadoelen in Amsterdam Noord is vorig jaar al een grasvoetbalveld naar een multifunctioneel kunstgrasveld dat bruikbaar is voor voetbal en hockey. Bij het vernieuwde coalitieakkoord heeft de gemeente 10 miljoen Euro uitgetrokken om te investeren in accommodaties om nieuwe sportvelden aan te leggen en de wachtlijsten aan te pakken. Wij stellen voor om dit geld te investeren in meer multifunctionele kunstgrasvelden. Zo gaan we de wachtlijsten van voetbal én hockey tegen. Zo hoeft voetbalvereniging DWS geen veld te missen en heeft de hockeyvereniging AMHC Westerpark er een bij.

Meer dan afname wachtlijst 
Behalve het wegnemen van de wachtlijsten door efficiënter gebruik van de velden zijn er andere voordelen verbonden aan het delen van velden. Immers, het delen van (nieuwe) sportaccommodaties door verschillende sportclubs biedt de mogelijkheid om elkaar tegen te komen en misschien wel van elkaar te leren. Kinderen met verschillende achtergronden kunnen elkaar ook ontmoeten op het veld. Minder goed georganiseerde verenigingen leren van verenigingen die een sterke organisatie hebben. Technische problemen kunnen met elkaar worden opgelost. Sport zorgt voor ontmoeting, verbinding en verbroedering tussen verschillende mensen en culturen. Sportvelden delen past helemaal bij de geest van sportstad Amsterdam.