Door op 31 augustus 2012

Waarom u voor wonen moet kiezen

Het lijststrekkersdebat bij Knevel en de Brink begon met wonen. Dat is terecht, want in Amsterdam zie ik elke dag weer wat voor problemen er zijn voor Amsterdammers. Afgelopen dinsdag was ik in debat bij de huurdersvereniging en dit gaf een heel aardig inzicht over de keuzes die er te maken zijn.

Ter rechterzijde zijn er VVD, CDA en D66. Hun keuze is heel eenvoudig: de huren moeten omhoog, tot boven de grens die nu geldt voor de sociale huursector (€664 per maand). Zo komen er minder woningen in de sociale huur. In de afgelopen jaren heeft D66 ook al het beleid van het kabinet gesteund op het gebied van wonen. Zij voerden de ‘Donnerpunten’ in waardoor huren al €125 zijn gestegen en we in Amsterdam het risico lopen dat een kwart van de sociale huurwoningen verdwijnt.

Het programma van de PvdA is heel anders. Met de PvdA:
– worden de Donnerpunten direct afgeschaft. Dus 125 euro lagere huur;
– stijgt de totale huursom die woningcorporaties ontvangen met maximaal slechts 1% per jaar;
– wordt de huursubsidie verhoogd;
– wordt de huur nooit meer verhoogd dan de huidige grens van de sociale huursector (liberaliseringsgrens van €664). Zo blijven dus de sociale huurwoningen behouden.

In Amsterdam merken huurders elke dag weer wat er gebeurt als de marktkrachten het voor het zeggen krijgen. Wij willen het woonbeleid in Amsterdam graag sociaal houden, en daarvoor is een sterke PvdA in Den Haag van ongelooflijk groot belang.

Vooral het laatste punt is daarvoor van belang: het zorgt ervoor dat niet door het Haagse huurbeleid sociale huurwoningen vanzelf uit de sector verdwijnen. De helft van de Amsterdammers heeft een inkomen tot €1.800 netto per maand, wat als ‘modaal’ geldt: voor hen is de grens van de sociale huursector al hoog, op €664, ofwel een derde van je inkomen.

VVD en CDA draaien woningmarkt op slot
Het kabinet van VVD en CDA heeft bepaald dat mensen met zo’n inkomen nog niet eens een hypotheek mogen nemen die hen €600 euro per maand kost. Dat vinden de rechtse partijen voor kopers blijkbaar al te veel, maar huurders zouden wel een stuk meer huur kunnen betalen dan ze nu al doen? Een gotspe.

Daarom is het van belang dat er in Den Haag een partij het voor het zeggen krijgt die ervoor zorgt dat niet via het huurbeleid meer sociale huurwoningen verdwijnen!

Er zitten verschillende groepen knel op de woningmarkt. Elk vragen zij om een eigen oplossing.

In Amsterdam zijn wij bezig met een project om ‘Kluskantoren’ te realiseren: woningzoekenden kunnen eindelijk van de lage vastgoedprijzen voor lege kantoren profiteren door een stukje kantoor tegen ramsjprijzen te kopen: €50.000 voor 100 vierkante meter is mogelijk en ook voor middeninkomens te financieren, ook als je dan nog moet investeren in een verbouwing.

Kluskantoren
Op 4 september praten wij hierover met woningzoekenden en investeringsmaatschappij Uni Invest in een leeg kantoor (Heathrowstraat 5, acht uur ‘s avonds, meld je hier aan en blijf op de hoogte).

Om meer huurwoningen in het middensegment te krijgen, kunnen pensioenfondsen een oplossing bieden. Zij willen hier graag in investeren. Om de koopmarkt weer aan de praat te krijgen wil de PvdA starters een duwtje in de rug geven met laagrentende leningen en de overdrachtsbelasting permanent verlagen. Het scheefwonen moet aangepakt worden. De PvdA doet dit door mensen met een inkomen boven anderhalf modaal meer huur te laten betalen. De PvdA doet dit op basis van het inkomen van de hoofdhuurder, terwijl de rechtse partijen alle inkomens bij elkaar optellen, ook van het kind in het gezin dat vakken vult in de supermarkt.

Maar alle problemen van de woningmarkt mogen niet op het bordje van de sociale huursector gelegd worden, zoals de rechtse partijen doen.

Michiel Mulder is gemeenteraadslid voor de PvdA.