3 februari 2004

Vragen over racistische uitlatingen Haagse vandalen

PvdA en CDA stellen schriftelijke vragen naar aanleiding van racistische uitlatingen door Haagse voetbalvandalen in de Arena

Amsterdam, 3 februari 2004

Zondag 1 februari speelde Ajax tegen ADO Den Haag in de Arena. Uit Den Haag waren zo’n 1.600 fans gekomen, die werden ondergebracht op een tribune die was afgezet met hekken en gaas. Een groot deel van deze supporters wist gedurende de hele wedstrijd de aandacht te trekken door het schreeuwen van racistische leuzen en het gooien met voorwerpen, waaronder stevige vuurwerkbommen. Andere supporters die op de tribunes onder het gastenvak zaten kregen bier, koffie, stoelzittingen, vuurwerk en ander ongerief over zich heen en moesten een veilig heenkomen zoeken. Eenmaal riep de stadionomroeper de Haagse fans op het schreeuwen van kwetsende leuzen achterwege te laten.

In de gemeenteraad is bij een eerdere gelegenheid afgesproken, dat een voetbalstadion geen vrijplaats mag zijn waar racisten zich ongestraft kunnen manifesteren. Afgelopen zondag waren velen, waaronder gemeenteraadsleden, nieuwsmedia en de politie, er getuige van hoe vele Haagse fans ongestoord urenlang konden sissen (‘gas’geluiden) en leuzen konden roepen als “Heil Hitler” en “Hamas, Hamas, alle joden aan het gas”. Ook zwaaide men volgens ooggetuigen met een vlag met hakenkruis. Het cameratoezicht op de tribunes moet een en ander op video hebben vastgelegd. Halverwege de tweede helft betrad de politie in ME-uitrusting het vak met Haagse supporters. Zij werd fel aangevallen en bekogeld en trok zich na korte tijd terug.

We moeten constateren dat de Haagse ‘voetbalsupporters’ hun reputatie eer aan hebben gedaan. Ze hebben vele honderden vreedzame bezoekers, waaronder veel kinderen, de stuipen op het lijf gejaagd door vuurwerk en troep tussen hen in te gooien en zich uiterst agressief te gedragen. Ze hebben in groten getale en lange tijd zeer kwetsende racistische en antisemitische leuzen geroepen.

De fracties van Partij van de Arbeid en het CDAstellen zich op het standpunt dat dergelijk gedrag volstrekt ontoelaatbaar is. De overheid dient alles in het werk te stellen om stelselmatige racistische uitingen door groepen voetbalvandalen indien mogelijk te voorkomen, en zo dat niet lukt het krachtig de kop in te drukken. Burgemeesters en de KNVB dragen hiervoor de primaire verantwoordelijkheid, justitie moet zo nodig constateren en vervolgen.

Naar aanleiding van deze incidenten stellen de fracties van de PvdA en het CDAaan de Burgemeester de volgende schriftelijke vragen.

1. Kan de Gemeenteraad een relaas worden toegezonden van hetgeen zich die middag heeft voorgedaan, met name wat betreft strafbare gedragingen en de reacties van de zijde van de overheid?

2. Is de burgemeester het met de fracties van PvdA en CDAeens dat stelselmatig en provocatief racistisch gedrag nergens mag worden toegestaan, en dat optreden dus gewenst is?

3. Kan de burgemeester de Raad melden of er nog sancties tegen de geconstateerde vergrijpen worden voorbereid?

4. Is de burgemeester bereid om in overleg te treden met zijn collega’s in andere steden en met de KNVB om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen om dergelijke vertoningen in de toekomst te voorkomen?

5. Welke mogelijkheden ziet de burgemeester om, ter voorkoming van herhaling, beperkende maatregelen te nemen ten aanzien van volgende visites van Haagse supporters aan Amsterdam?

Woordvoerders:

Peter Klerks (PvdA) 06-51807484

Hans Res (CDA) 06 18320887