Door op 26 mei 2015

Vragen over bezuinigingen op daklozenopvang

Onlangs plaatste maatschappelijk werker en gewaardeerd PvdA-lid Vincent de Kom een hartekreet in het Parool: bezuinig niet op de maatschappelijke opvang, maar investeer- want de opvang piept en kraakt nu al in zijn voegen. Dat komt niet door de zorgverleners, die iedere dag keihard werken om daklozen van opvang en hulp te voorzien, maar door het tekort aan plekken. Er zijn wachtlijsten in bijna iedere stap van de keten, aldus De Kom. Het hele artikel is hier te lezen.

Ik ben geschrokken van het stuk: in Amsterdam zou niemand op straat moeten leven. Niet als uitgeprocedeerde asielzoeker (zie de discussie rondom Bed, bad en brood- waar ook PvdA Amsterdam stevig voor blijft staan) of Amsterdamse daklozen. Dat simpele uitgangspunt is onze basis. Amsterdam is een welvarende, beschaafde stad, die genoeg geld heeft om ieder een basale vorm van opvang te bieden. Dat is waar prioriteiten horen te liggen.

Terug naar de maatschappelijke opvang. Al jaren probeert de gemeente hier iets aan te doen, ook collega-raadslid Femke Roosma (GroenLinks) heeft zich hier vaak over uitgesproken. In het nieuwste beleidsstuk uit 2013 werd het doel gesteld om meer mensen van straat te halen en te plaatsen in een zelfstandige woning. Daarmee, was de gedachte, zouden de wachtlijsten afnemen. Want betere uitstroom betekent betere doorstroom en dus minder wachtlijsten. Ondanks het feit dat de uitstroom groter wordt, hoor ik via verschillende kanalen dat de wachtlijsten zijn toegenomen. Dat komt met name door het simpele feit dat ook de instroom groter is geworden.

De PvdA wil dat mensen die dakloos zijn geraakt zo snel mogelijk opvang, zorg en begeleiding krijgen. Zodat er weer ruimte ontstaat om te werken aan de verbetering van het leven. Dit moet gelden voor mensen die in de Maatschappelijke Opvang zitten, maar ook voor hen die wachten op een plek in het instroomhuis, verschillende opvanglocaties en de UMO-woningen. Het lijkt evident dat mensen die wachten op hulp niet beter worden en zeer waarschijnlijk in slechtere staat aan het opvang traject beginnen. Dat is slecht voor mens en samenleving. Ik heb daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college en zal, ongetwijfeld met de andere linkse partijen, vinger aan de pols houden. En we zullen in ieder geval zeker niet accepteren dat dit college nog eens acht miljoen extra bezuinigd op de daklozenopvang. Daarmee is niemand geholpen, dakloze, noch Amsterdam.