Door op 23 juli 2016

Voorjaarsnota 2016 – welke PvdA plannen haalden ‘t en welke (nét) niet?

Vorige week vond de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces plaats. Met wel 75 punten op de agenda werd het een marathonzitting van twee dagen met vergaderen tot diep in de nacht. Tijdens deze raad werd er onder meer over de voorjaarsnota (de plannen en bijbehorende  begroting van de coalitie voor het komende jaar) gestemd. De voorjaarsnota werd 3 weken geleden gepresenteerd en in deze speech van fractievoorzitter Marjolein Moorman lees je meer over de reactie vanuit de PvdA Amsterdam hierop: ‘Niet het haalbare maar het noodzakelijke zou leidend moeten zijn’.

De voorjaarsnota mist in onze ogen urgentie. De coalitie heeft de wind in de rug aangezien het goed gaat met de stad, maar pakt de echte problemen rond wonen, drukte in de stad en onderwijssegregatie niet aan. Vandaar dat we flink wat voorstellen hebben gedaan voor een Amsterdam dat ook in de toekomst van ons allemaal is. Hieronder lees je welke plannen van de PvdA het hebben gehaald en welke (net)   niet.

Betere banen in de toeristenbranche
Amsterdam is zeer in trek bij toeristen. Met 17 miljoen bezoekers dit jaar krijgen we zoveel mensen op bezoek als er in heel Nederland wonen. En het aantal neemt alleen maar toe. Dit levert inkomsten en werkgelegenheid op voor de stad en wij willen dat iedereen daarvan kan meeprofiteren. Daarom heeft raadslid Dennis Boutkan afgelopen week gepleit voor het opstellen van beleid ten aanzien van goed werkgeverschap in de Amsterdamse toeristenbranche. Dit plan werd gesteund door de oppositie en SP en werd daarmee aangenomen. Dat betekent dat nieuwe banen in de toeristenbranche écht goede banen worden. Wordt er een nieuw hotel gebouwd? Dan kan alleen als de werkgever haar werknemers een fatsoenlijk salaris betaalt een vast contract aanbiedt.

Géén grote stedenbonus voor Amsterdam
Het leven in de stad wordt steeds duurder. Gemiddelde huizenprijs is tegenwoordig boven de 300.000 euro. Wij willen dat wie werkt voor de stad er moet kunnen wonen. Dat betekent dat belangrijke dienstverleners zoals politieagenten, verpleegkundigen en docenten ook in staat moeten kunnen zijn om hun hoofd boven water te houden in een dure stad als de onze. Zo’n grote stedenbonus wordt momenteel al succesvol toegepast in bijvoorbeeld London. Ondanks dat wethouder Eric van der Burg dit zelf een tijdje terug voorstelde, steunde de VVD ons niet toen Raadslid Boutkan afgelopen week ook daadwerkelijk een plan voor de grote stedenbonus indienden.

Investeren in onderwijs
Op het gebied van onderwijs is het plan nieuwkomersklassen voor vluchtelingenkinderen (Marjolein Moorman) unaniem door de raad aangenomen. Dat betekent dat expats en vluchtelingenkinderen samen naar school gaan. Immers, waarom zouden Syrische en Amerikaanse kinderen apart de taal moeten leren?

76.000 Amsterdamse jongeren hebben schulden waardoor ze hun leven met een flinke achterstand beginnen. Om deze jongeren een toekomstperspectief te bieden is het voorstel van Marjolein Moorman en Emre Unver schuldaanpak voor jongeren aangenomen.  Hierbij wordt er gekeken naar nieuwe aflossingsvormen van deze schulden naar een Haags voorbeeld waarbij de jongeren onder meer hun school afmaken en financieel redzaam leren zijn.

Deze twee onderwijsplannen haalden het niet
Uit de voorjaarsnota bleek dat er geld over was voor onderwijs. Behalve in de twee plannen hierboven wilde de PvdA ook een serieuze hoeveelheid geld stoppen in een grootstedelijk training voor leraren (binnen de huidige opleiding). Want één op de vier leraren stopt binnen vijf jaar met lesgeven op school. Bovendien worden jonge leraren in grote steden geconfronteerd met andere uitdagingen door de grotere diversiteit in hun klaslokalen, ook wel ‘Urban School Problems’ genoemd.

Ook wilden we het overschot investeren in het een aanpak om het aantal schoolverlaters te doen afnemen. Want een jongere die zijn school verlaat, om welke reden dan ook, loopt een enorme achterstand voor de rest van zijn leven op. En het aantal schoolverlaters is in 2015 namelijk fors achtergebleven bij de doelstelling (1395 in plaats van beoogde 1000). Deze laatste twee plannen konden helaas niet op de steun van D66 en de rest van de coalitie rekenen.

Kijk naar gedrag in plaats van uiterlijk!
Etnisch profileren kan een verwoestende impact hebben op mensen die ermee te maken krijgen zoals je in deze podcast kan horen over het witte jongetje Noah en zijn zwarte pleegvader Cleve; ze werden aangehouden omdat ze ‘geen helm droegen op de fiets’. Raadslid Sofyan Mbarki diende samen met Rutger Groot Wassink (GroenLinks) een plan in waarbij etnisch profileren door gemeentelijke handhavers wordt aangepakt. Met alleen CDA en VVD tegen heeft de raad voorgestemd.

Geen Amsterdams offensief tegen eenzaamheid
65.000 Amsterdammers voelen zich ernstig vergeten en staan er alleen voor. Omdat we het onacceptabel vinden dat er zoveel mensen vergeten in een hoekje zitten, diende raadslid Maarten Poorter een plan in voor een Amsterdams offensief tegen eenzaamheid. Hoewel er veel enthousiasme was voor het voorstel was er uiteindelijk helaas onvoldoende steun omdat SP haar steun een dag van te voren introk omdat de coalitie toch de financiële dekking niet goed genoeg vond. De details lees je hier.

Zorgvoorstellen Welzijn op recept, Cultuurparticipatie ouderen en Transformatie zorgvastgoed zijn aangenomen.
Dat betekent dat bij alle huisartsenpraktijken het principe ‘welzijn op recept’ zal worden ingevoerd: mensen die eenzaam zijn krijgen een doorverwijzing naar iemand die ze daarbij zou kunnen helpen. Ook kunnen ouderen binnenkort kiezen uit meer cultuuraanbod in de wijk. Schilderen, zingen, een koor, muziekles. Cultuurbeleving houd je namelijk ook op oudere leeftijd kwiek en het gaat eenzaamheid tegen. En bij het ombouwen van leegkomend zorgvastgoed (verzorgingstehuizen) zullen in de toekomst meer sociale ontmoetingsruimtes worden gecreerd voor de buurt waar bijvoorbeeld kappers kunnen langskomen of kunstles gegeven kan worden. Het is daarbij belangrijk dat vooral aanleunwoningen die eerder al gebruik maakten van de voorzieningen van verzorgingstehuizen hiervan gebruik kunnen (blijven) maken.

Geen meerderheid voor meer betaalbaarder middenhuur
Red de middenklasse van Amsterdam! Marjolein Moorman heeft een voorstel gedaan om meer, betaalbaarder en ruimere middenhuur te genereren. Dit voorstel heeft het niet gehaald omdat de SP en de rest van de coalitie tegen stemde. Desalniettemin gaan we kijken hoe we dit via een andere weg alsnog voor elkaar kunnen krijgen.

Toch forse bezuinigen op stadsbank van lening
Recent heeft de gemeenteraad besloten dat de beleenrente bij de Stadsbank van Lening met meer dan 3% omhoog gaat. Mensen met een laag én midden inkomen maken het meest gebruik van de stadsbank en dat betekent dat zij de dupe worden van de van de bezuinigingsdrift van dit college. Raadslid Carolien de Heer heeft samen met het Marijke Shahsevari (CDA) geprobeerd om dit besluit terug te draaien met de motie, helaas bleken D66, VVD én SP tegen.

Gratis sporten voor kinderen met stadspas
Raadslid Orhan Kayar vier plannen ingediend welke allemaal zijn aangenomen! Hij kan tevreden op vakantie want er komen meer gemengde multifunctionele kunstgrasvelden voor hockey en voetbal waardoor de wachtlijsten afnemen en kinderen met een stadspas kunnen straks gratis sporten.