Door Bestuur PvdA Amsterdam op 3 april 2015

Voorbereidingen voor politieke ledenraad met ledenpanel

Hoe gaan we als PvdA verder, na de slechte en teleurstellende uitslag van de verkiezingen voor de provinciale staten? Die vraag staat centraal tijdens de Politieke Ledenraad, die 11 april in Nieuwegein wordt gehouden. Ook Amsterdamse PvdA’ers bereiden zich voor op die bijeenkomst.

De zeven Amsterdamse afdelingen hebben afgevaardigden voor de politieke ledenraad. Gezamenlijk bereiden zij hun inbreng namens hun afdeling voor. Via het Ledenpanel van PvdA Amsterdam wordt aan Amsterdamse PvdA’ers inbreng gevraagd, op basis van een korte vragenlijst. Wil je lid worden van het panel? Mail dan naar hans.aertsen@bestuurpvdaamsterdam.nl. Uiteraard kun je ook direct met de afgevaardigde(n) van jouw afdeling contact opnemen.

Campagneterugblik
De campagne die in Amsterdam is gevoerd, vond plaats in nauwe samenwerking met de landelijke PvdA en de partijgenoten in de provincie Noord-Holland. De Amsterdamse coördinatoren kijken binnenkort gezamenlijk terug op de campagnetijd. Neem contact op met de coördinator van jouw afdeling als je jouw ervaringen wil delen. In de vragenlijst van het Ledenpanel kun je jouw ideeën voor de toekomst ook kwijt.

Amsterdamse bijeenkomsten
De Amsterdamse PvdA-afdelingen blijven de komende tijd bijeenkomsten organiseren over inhoudelijke thema’s om te werken aan de oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, die passen bij onze idealen. wil je meehelpen bij het organiseren? Neem dan contact op met het bestuur van de PvdA in je stadsdeel of een van de stedelijke bestuursleden.

Bestuur PvdA Amsterdam

Bestuur PvdA Amsterdam

Op 15 november 2018 is tijdens de algemene ledenvergadering een nieuw afdelingsbestuur benoemd. Maak direct kennis met de leden van het bestuur of lees het verslag van de voordrachtscommissie. In november 2020 eindigt de termijn van het huidige bestuur. Een algemene vraag? Mail dan naar bestuur.amsterdam@pvda.nl.

Meer over Bestuur PvdA Amsterdam