Door Marjolein Moorman op 19 februari 2015

Een favoriete meester voor elk kind

Vandaag werd het HIJ-instromer-voorstel van PvdA en D66 door de wethouder gepresenteerd. Marjolein Moorman blogt erover:

Mijn allerleukste leraar was meneer Bomhoff in de zesde klas van de basisschool. Zo’n leraar blijft je voor altijd bij.

Voor veel Amsterdamse kinderen op basisscholen wordt het steeds lastiger hun favoriete meester te noemen, omdat er steeds minder meesters op hun school zijn. De afgelopen jaren hebben we een gestage afname gezien, zowel in Amsterdam als de rest van het land. Ik denk dat het belangrijk is voor kinderen dat ze hun lessen zowel van hun juffen als van hun meesters krijgen.

Inmiddels wordt breed aanvaard (en wetenschappelijk onderbouwd) dat een gebrek aan mannelijke leerkrachten gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen. Het mannelijke rolmodel ontbreekt steeds meer in het onderwijs. Daarnaast is duidelijker geworden dat mannen anders communiceren, gedrag van jongens en meisjes anders interpreteren dan vrouwen en bijvoorbeeld een andere perceptie hebben van druk, lastig of erg fysiek gedrag. Overigens heeft het ontbrekende mannelijke rolmodel niet alleen invloed op de ontwikkeling van jongens, maar ook van meisjes.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat in 2013 nog maar 17,5% van de mensen werkzaam in basisonderwijs man waren. Daarbij zijn ook directie- en ondersteunende functies meegenomen, die bovengemiddeld vaak door mannen worden vervuld. Uit onderzoek van CNV bleek dat maar liefst 91% van het huidige onderwijspersoneel de man-vrouwverhouding in het onderwijs problematisch vindt. Hoog tijd om daar wat aan te doen dus!

Samen met D66 heb ik een plan opgesteld om meer mannen in het basisonderwijs te krijgen, wat door de wethouder is opgenomen in haar lerarenagenda. Er wordt gezocht naar de mogelijkheden om een zij-instroomproject specifiek voor mannen op te zetten in Amsterdam. We hebben goed gekeken naar Rotterdam, waar de HIJ-instromer al een paar jaar succesvol functioneert.

Bovendien wordt er tegelijkertijd onderzoek verricht naar de redenen van de grote uitstroom van mannen uit het basisonderwijs. Op die manier moeten we op de korte termijn ook beter in staat zijn die ontwikkeling tegen te gaan. Opdat ieder kind zijn favoriete meester weer kan aanwijzen.

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Wethouder Marjolein Moorman heeft de portefeuilles Onderwijs, Armoede en Schuldhulpverlening. Hiervoor was ze fractievoorzitter en Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de

Meer over Marjolein Moorman