6 mei 2021

Verslag bijeenkomst Linkse Samenwerking 20 april 2021

Op dinsdag 20 april organiseerde de PvdA Amsterdam een bijeenkomst over linkse samenwerking. Tussen de 25-30 leden van de PvdA Amsterdam namen deel.

De bijeenkomst begon met een beschouwing van de huidige linkse samenwerking in de praktijk. Gemeenteraadslid Hendrik Jan Biemond schetste de huidige samenwerking met linkse Partijen in de gemeenteraad, dat was ontstaan vanuit het linkse pact voorafgaand aan de GR2018. Met name met GroenLinks loopt deze samenwerking uitstekend, hoewel er altijd op specifieke onderwerpen verschillen zijn of andere nuances worden gelegd. De goede samenwerking zit hem ook in de goede persoonlijke relaties (zowel met GroenLinks als met andere fracties), waar door de PvdA fractie ook in wordt geïnvesteerd. Het behoud van de bibliotheken bij de laatste ronde bezuinigingen werd door Hendrik-Jan genoemd als een mooi voorbeeld waar de linkse partijen succesvol met elkaar samen optrokken.

Vervolgens vond er een levendige discussie plaats tussen de leden over linkse samenwerking. Veel mensen spraken zich positief uit over verdergaande samenwerking met GroenLinks, waarbij er een breed gedeelde oproep werd gedaan om de nadruk vooral te leggen op de vele overeenkomsten en minder op de verschillen. Tegelijkertijd werd door verschillende leden ook benadrukt dat een samenwerking met andere linkse partijen niet mag betekenen dat de PvdA stopt met kritische reflectie op zichzelf. De volgende argumenten/oproepen/ideeën van leden passeerden de revue:

  Werk samen vanuit de inhoud. Focus daarbij op woningbouw. Laat samenwerking ook niet ten kosten gaan van je idealen.

  Denk aan gezamenlijke woordvoerders in de gemeenteraad op punten waar PvdA en GL hetzelfde denken.

  Herken het duidelijke signaal vanuit de samenleving en potentiële kiezer, focus op de overeenkomsten die er zijn tussen PvdA en GL, en ga daarmee aan de slag.

  Samenwerking met GL mag niet afdoen aan de noodzaak om je te blijven inzetten om een brede volkspartij te blijven, en daarbij ook je achterban te verbreden. Kijk hierin ook naar partijen zoals Bij1 en DENK.

  Door samen te werken met GL verdubbel je je invloed, kijk ook naar de onderzoeken onder kiezers.

  Samenwerking met GL is nodig om echt stappen te maken en invloed te hebben in de gemeenteraad, juist op thema’s die de PvdA belangrijk vindt is het noodzakelijk verandering teweeg te brengen.

  Concludeer dat het linkse pact een succes is geweest. Vier deze successen!

  Zie de PvdA als vehikel om sociaal-democratische doelen te bereiken, bekijk iedere keer of het vehikel nog wel de juiste is.

  Linkse samenwerking mag niet afdoen aan de noodzaak om ook als de PvdA in de spiegel te kijken over waarom de afgelopen verkiezingsuitslag zo teleurstellend uitpakte.

  Werk niet samen met partijen die niet even hoog scoren als de PvdA op gendergelijkheid.

  Laat PvdA en GL in voorbereiding op de volgende gemeenteraadsverkiezingen samen optrekken, vooral als het gaat om de totstandkoming van een verkiezingsprogramma.

  Onderzoek de mogelijkheden voor een gemeenschappelijke lijst op stadsdeelniveau.

  Benader linkse samenwerking niet alleen vanuit de laatste verkiezingsuitslag, maar neem een breder, historisch perspectief.

  Laat de verschillende verenigingen beter met elkaar kennis maken, organiseer gezamenlijke activiteiten.  

  Ook de oprichting van de PvdA bestond uit groepen met verschillen. Omarm deze verschillen, deze maken het juist interessant.

Voorzitter van de PvdA Amsterdam Toon Geenen sloot de avond af door te stellen dat hij een positief momentum had opgemerkt voor nieuwe stappen in linkse samenwerking, met name met GroenLinks. Bij veel leden van de PvdA wordt er reikhalzend uitgekeken naar verregaande samenwerking. Het afdelingsbestuur, fractieleden en wethouders herkennen dit ook. Het is nu belangrijk om dit concreter te gaan maken. Wordt dus vervolgd!