Door Dennis Boutkan op 30 maart 2017

Vernietigende conclusie Rekenkamer over externe inhuur bij gemeente

De Amsterdamse rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar externe inhuur bij de gemeente Amsterdam. De conclusies zijn behoorlijk schokkend, maar niet geheel verrassend. Wel ben ik ontstemd dat de chaos veel erger is dan verwacht. De kosten van externe inhuur stijgen ieder jaar tot ongekende hoogte. In 2015 bedroegen deze € 218,6 miljoen en in 2016 naar schatting € 237,4 miljoen.

De Rekenkamer vindt het beleid ‘onsamenhangend’ en ‘inconsistent’ en ‘warrig’. Er worden geen strategische keuzes gemaakt over het waarom van externe inhuur. De informatievoorziening aan de raad hierover was in 2015 op een dieptepunt beland volgens de Rekenkamer. Deze constateert dat ‘Raadsleden onvoldoende worden geïnformeerd over de kosten, omvang en samenstelling van de externe inhuur, de relevante ontwikkelingen en de mate van effectiviteit van externe inhuur.’ Een doodzonde, want dan kan de Gemeenteraad zijn controlerende werk niet goed doen.

Er is dan ook geen duidelijk beeld van de omvang en samenstelling van de externe inhuur. De wens om externe inhuur terug te dringen wordt door het college gewoon niet waargemaakt. Het College heeft wel positieve stappen gezet om grip te krijgen op inhuur, maar dit blijft vooral papierwerk, want de praktijk blijft achter.

Ook bij de uitvoering van inhuur van externen gaat het vaak mis. Zoals het borgen van kennis, voorkomen van belangenverstrengeling en goede vastleggen van documenten tot aan de contractuele zaken. Hier zijn we echt verbaasd over. Kennis van externen wordt weg gegooid.

Initiatiefvoorstel

De PvdA Amsterdam is niet geheel verrast over de uitkomsten. Al jaren zijn we bezig met grip krijgen op externe inhuur. De kosten van inhuur zijn de laatste jaren explosief gestegen. Daarom heb ik al in 2015 het initiatiefvoorstel ingediend om de tarieven van externe inhuur aan banden te leggen. Sindsdien mag een interimmer niet meer verdienen dan een minister. Bij hogere tarieven moet het college goedkeuring geven, wat helaas nog veel te vaak wordt goedgekeurd door dit D66, VVD, SP college.

Ook hebben we in 2016 het College samen met een motie van Groen Links opgedragen om iets te doen aan de enorme omvang van flexwerkers.

Het rapport roept heel veel nieuwe vragen op over wat het college nu exact heeft gedaan om grip te krijgen op inhuur en op de effectiviteit. In de Commissie Financiën van 20 april ga ik hier heel veel vragen over stellen. Ook reageren op het Rekenkamerrapport? Graag! Mail dan naar d.boutkan@amsterdam.nl

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. Dennis is woordvoerder

Meer over Dennis Boutkan