Door Dennis Boutkan op 23 september 2016

Verkoop politiepanden Beurs- & Warmoesstraat had nooit op deze manier mogen plaatsvinden!

PvdA Amsterdam is ongerust over verkoop politiepanden Beursstraat en Warmoesstraat. Begin dit jaar stond er een schokkend artikel in het Parool over de verkoop van deze politiepanden aan vastgoedondernemers Van Stralen en Grondhuis.

Ik heb hier toen in een debat met burgemeester van der Laan mijn ongerustheid over uitgesproken. Het mag niet zo zijn dat er belangrijke vastgoedtransacties gebeuren met partijen die mogelijke banden hebben met criminele partijen.

De burgemeester benoemde de verkoop toen al als “onwenselijk” en heeft op ons verzoek een feitenrelaas over de verkoop opgesteld. Uit dit feitenrelaas bleek dat er stevige fouten zijn gemaakt bij de politie en de gemeente. Hierover heb ik tijdens het debat in de commissie veel kritische vragen gesteld. Uit de gang van zaken concludeer ik dat er stevige fouten zijn gemaakt van de zijde van de politie en de gemeente. Wat is er misgegaan? De politie had bij de verkoop een zwaardere screening door middel van de zogenaamde BIBOB toets moeten uitvoeren. De politie en gemeente hadden meer informatie over de kopers moeten delen tijdens het verkoopproces.

Ik vind dit hartstikke ernstig. Waarom? Omdat Amsterdammers er vanuit mogen gaan dat er geen dubieuze vastgoedtransacties plaats vinden in Amsterdam. We zijn in Amsterdam al jaren bezig om hier greep op te krijgen.

De verkoop van notabene politiepanden aan vastgoedjongens met een luchtje, lijkt dan al snel op een dikke middelvinger van deze vastgoedondernemers naar politie en gemeente. En dat is ernstig. Amsterdammers mogen ervan uit gaan dat bij dit soort verkopen de allerbeste screening wordt ingezet.

Als we iets weten uit de lessen van Project1012 is dat je via eigendom en beheer van vastgoed greep moet houden op de binnenstad. Waar wij als Amsterdams bestuur voor strijden is dat foute vastgoedmensen geweerd worden uit Amsterdam. Dat is voor mij ook een belangrijk aandachtspunt. Ik wil niet dat de binnenstad met zijn hoge onroerend goed prijzen ‘fout’ geld aantrekt.

De burgemeester benoemde het begin dit jaar al als een “onwenselijke gang van zaken”.  Mijn conclusie is dat het niet alleen onwenselijk is, maar dat deze verkoop nooit op deze manier had mogen plaatsvinden.

Wat goed is, is dat uit deze verkoop lessen zijn getrokken. Wat gaat er veranderen? De politie en gemeente gaan beter en meer informatie met elkaar delen. De politie gaat bij verkoop ook zwaardere screening inzetten om te toetsen of kopers wel te goeder trouw zijn. En heel belangrijk: bij de verkoop van “strategische” panden -ook waar Amsterdam geen eigenaar is- wordt afgesproken dat er meer info wordt gedeeld over de kopers. En de formulering van wat ‘strategisch’ is is breed geformuleerd. Het gaat om panden die qua ligging, uitstraling, maatschappelijk belang of functie strategisch zijn. Dit is echt noodzakelijk om te zorgen dat die dikke middelvinger van sommige vastgoedmensen nooit meer opgestoken kan worden.

Tijdens het debat heeft van der Laan over de gang van zaken gezegd ‘eens maar nooit weer’ en aangegeven dat er iets goed fout is gegaan. Verder wordt op mijn verzoek de raad nog -mogelijk besloten- geïnformeerd over de toekomstige exploitatie, maar ook over de vraag of de verkoop niet had plaatsgevonden als de procedure wel goed was verlopen.

Ik ben blij dat er stevige lessen zijn getrokken. Amsterdammers moeten er 100% vanuit kunnen gaan dat onroerend goed in onze (binnen)stad aan eerlijke ondernemers wordt verkocht. Wordt dus vervolgd

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan