24 juli 2021

Verkiezingsprogramma: Uitkomsten ledenpanel

Als verkiezingsprogrammacommissie van de PvdA Amsterdam willen wij zoveel mogelijk leden betrekken bij het nieuwe verkiezingsprogramma. Daarom konden Amsterdamse PvdA’ers op 25 mei en 1 juni een online ledenpanel invullen. Dat zijn digitale meningspeilingen in de vorm van een lijst vragen en stellingen.

Veel leden hebben daarin hun mening gegeven over belangrijke onderwerpen in het nieuwe verkiezingsprogramma. Ze hebben ook de nodige ideeën en persoonlijke adviezen meegegeven. Hieronder de meest opvallende zaken.

Lees de volledige rapporten hieronder.

Behoorlijke respons, al was die in het verleden hoger

Aan de twee ledenpanels deden 344 leden en 369 leden mee (ruim 11% van de uitgenodigde leden). Dat is een behoorlijk aantal, dat representatief is voor het ledenbestand. De vorige keer dat de PvdA Amsterdam een ledenpanel organiseerde (juni 2019), hebben 693 leden deelgenomen. Een opvallend verschil.

Duidelijk beeld over prioriteiten

De leden zijn duidelijk over de prioriteiten voor het verkiezingsprogramma. Wonen,  Armoedebestrijding, Onderwijs, Zorg & welzijn en Milieu & duurzaamheid scoorden het hoogst.

Bijvoorbeeld het onderwerp Onderwijs. Daarbinnen zijn de leden eensgezind over de aanpak van het lerarentekort: betere arbeidsvoorwaarden én investeren in de lerarenopleiding. Meer dan de helft van de respondenten vindt dat brede schoolgemeenschappen de norm moeten worden en dat de gemeente Amsterdam dit moet stimuleren. Ook vinden ze dat meer moet worden gedaan segregatie in het onderwijs te bestrijden.

Er is een duidelijke top 5 van de thema’s waarop PvdA Amsterdam zich de komende vier jaar dient te profileren:

  1. Samen thuis in Amsterdam (wonen)
  2. Gelijke mogelijkheden voor ieder kind
  3. Iedereen telt mee: armoedebestrijding en participatie
  4. Duurzaamheid
  5. Werken in de economie van de toekomst

Discussiepunten

Op sommige onderwerpen zijn de leden verdeeld. Leeftijdsgroepen, stadsdelen en lidmaatschapsduur leiden tot verschillende meningen.

Zo valt op dat respondenten t/m 39 jaar positiever staan tegenover het legaliseren van harddrugs en negatiever tegenover preventief fouilleren. De respondenten van 70+ jaar staan negatief tegenover het legaliseren van harddrugs.

Ook valt op dat de respondenten in een enkel stadsdeel negatiever zijn over het gemeentelijke plan om de prostitutie van de Wallen te verplaatsen.

Persoonlijke adviezen en suggesties

In totaal hebben 95 en 97 respondenten bij de slotvraag een nadere persoonlijke toelichting te geven. Het levert een schat aan informatie op. Allerlei onderwerpen kwamen hierlangs.

Zo zien we dat de zogenaamde Toeslagenaffaire ook op onze leden een grote indruk heeft gemaakt. Zij maakten veel opmerkingen over dat de overheid zich teveel laat leiden door wantrouwen en over dat drastische hervorming noodzakelijk is.

Daarnaast uitten leden hun zorgen over de woningmarkt, waarbij zij de overheid opriepen om te grijpen. Het valt op dat er verschillend wordt gedacht over de corporaties. Een aanzienlijk ledendeel vindt ze onderdeel van het probleem, een ander deel noemt ze juist bondgenoten in aanpak van de problemen.

Veel leden gaven in persoonlijke hartenkreten hun zorgen over de partij en andere zaken weer.

Ledenpanel

Het initiatief van dit ledenpanel werd gewaardeerd. Leden hadden verschillende meningen over de vragenlijst: van gemiste onderwerpen tot hoe moeilijk het antwoorden is. “Vragenlijst maakt duidelijk hoe moeilijk het is om te prioriteren als er veel belangrijk is.”

Hoe nu verder

Tot slot: voor ons is dit ledenpanel een succes. De input is waardevol voor het verkiezingsprogramma en we konden op basis hiervan met leden in gesprek. Verschillende uitkomsten zijn al besproken in ledensessies. De komende weken gebruiken we om een laatste redactieslag te maken aan de teksten van het verkiezingsprogramma.

Meer weten over het verkiezingsprogramma? Klik hier!

De ledenpanels waren niet mogelijk geweest zonder het advies en de deskundige begeleiding van de vrijwilligers van het Rode Nest (www.rodenest.nl), die zich  al meerdere jaren inzetten voor het versterken en verder ontwikkelen van de ledendemocratie binnen de PvdA. Onze grote dank voor hun werk.

Uitkomsten Ledenpanel 2 PvdA Amsterdam Verkiezingsprogramma GR 2022

Uitkomsten Ledenpanel 1 PvdA Amsterdam Verkiezingsprogramma GR 2022-2