29 november 2007

Vergoeding raadsleden omhoog?

Peter van Heemst vindt dat de vergoedingen voor Gemeenteraadsleden flink omhoog moeten. Hij zegt dat de raadsleden harder werken dan Kamerleden, maar slechts een vijfde aan inkomsten krijgen.

Michiel Mulder, PvdA raadslid Amsterdam: ‘De vergoedingen voor raadsleden in de grote steden hoeven wat mij betreft niet omhoog. Voor de kleinere steden en dorpen is de vergoeding mijns inziens wel te laag en je ziet daar ook problemen met het vinden van de geschikte kandidaten. Wellicht is de beste oplossing voor het probleem dat Peter van Heemst signaleert: zorgen dat kamerleden harder werker!’

Anne Graumans, PvdA raadslid Amsterdam: De vergoeding van raadsleden is meer dan genoeg.’

Jos de wit, VVD raadslid Amsterdam: ‘Dat Peter van Heemst stelt dat gemeenteraadsleden harder werken dan kamerleden en dat daarom de vergoedingen van gemeenteraadsleden maar liefst met 4/5 deel = 80% omhoog moeten is een opmerkelijke manier van redeneren. Als het al zo zou zijn, dan ligt het in de rede een verlaging van de vergoeding van kamerleden voor te stellen i.p.v. een bijstelling omhoog van de vergoeding van gemeenteraadsleden. Het is altijd makkelijk uitdelen met gemeenschapsgeld. De stelling van Van Heemst is – zoals vaker – stevig onderbouwd met ‘eigen waarneming’. Een terechte vraag in dit verband is dan ook: “In hoeverre is de eigen inzet in de kamer richtinggevend voor de gemaakte opmerking en is Peter van Heemst in deze ‘de maat der dingen’. Is een terugvordering misschien aan de orde.”

Arco Verburg, PvdA ‘burgemeester’ van De Baarsjes: ‘Ik ken eigenlijk alleen raadsleden die kiezen voor het raadswerk vanuit idealisme, nooit omdat het goed betaalt. Voor mij is de vergoeding dus ook niet zo’n belangrijk issue. Wel belangrijk: heeft dualisering nou opgeleverd dat raadsleden meer lol hebben in hun werk en de goede dingen doen? Dus minder in de raadszaal aan het vergaderen zijn, niet meer verdrinken in de vloedgolf aan stukken die over ze uitgestort wordt, zijn ze op straat bezig met bewoners? Ik denk het niet, of te weinig. Expeditie De Baarsjes was een heel goed voorbeeld hoe het ook kan: met gemeenteraadsleden en leden van de PvdA fractie in De Baarsjes de straat op en horen van bewoners hoe het gaat. Dan doet de politiek waar ze voor is: de reality check op de ambtelijke molens zijn, want sturende in de politieke discussie in plaats van reagerend op voorstellen van de wethouder. Die contacten met bewoners, daar zit de lol en de kracht van het raadswerk. En tot slot: bij zoveel decentralisatie van taken als we in Amsterdam met de stadsdelen hebben, moeten er toch in stad en stadsdelen eigenlijk wat minder raadsleden zijn. Nu heeft de gemeenteraad net zo veel leden als ze wettelijk zou moeten hebben in een situatie zonder stadsdelen. En hebben stadsdeelraden net zo veel leden als ze wettelijke zouden moeten hebben in een situatie zonder centrale stad. Is natuurlijk een beetje raar….’

Jupijn Hafmans, partijleider van Amsterdam Anders/ De Groenen, in de vorige periode een eenmansfractie: ‘Onzin. Voor de meeste raadsleden geldt het lidmaatschap als een deeltijd functie. Dan is 1.600 euro netto per maand ruim voldoende. Voor sommigen, bijvoorbeeld in kleinere fracties, is het een voltijds functie of meer. Motivatie komt daarbij voort uit idealisme en de wil om de stad beter te maken. Een betere vergoeding heeft daar weinig mee te maken.’

Marieke Bolle, fractievoorzitter PvdA Den Haag: ‘Ik ben het helemaal met Peter van Heemst eens. Het raadslidmaatschap, en het fractievoorzitterschap helemaal, is ontzettend leuk werk maar vraagt ook veel van je. Vaak onverwachte besprekingen, een oneindig aantal uitnodigingen in de stad, en nu ook nog de vertrouwencommissie voor een nieuwe burgemeester. En je wilt het natuurlijk goed doen, de inwoners van je gemeente goed vertegenwoordigen. Mijn eigen bedrijf heb ik daarom noodgedwongen op een laag pitje moeten zetten.’

Taetske van de Reijt, PvdA raadslid Den Haag: ‘Peter heeft gelijk. Als je je raadswerk goed wilt doen, kost het enorm veel tijd, zeker nu er veel overgeheveld wordt naar gemeenten. Denk aan de WMO en de krachtwijken, maar ook de speciale functies als voorzitter van de fractie of van een commissie kosten veel tijd! Ik ben niet voor niets teruggetreden als fractievoorzitter. Ik heb ook nog gewoon een baan, die kan ik om financiële redenen niet zomaar opzeggen en ik wilde toch ook een privé-leven hebben. Het is nu wel iets rustiger dan als voorzitter, omdat ik me niet overal meer mee bezig hoef te houden, maar het contact onderhouden met alle betrokken mensen in de stad kost ook hartstikke veel tijd! Wij hebben hier geen deelraden, maar de hagenaars verwachten wel, en terecht, dat de gemeenteraadsleden weten wat er zich in hun wijk afspeelt, zodat hun belangen goed worden meegenomen.

Jerry Straub, PvdA raadslid Amsterdam: ‘Of de vergoedingen omhoog moeten voor gemeenteraadsleden? Ik verbaas me er al een tijdje over hoe het nu gaat. De belangrijke functie van raadslid is een bijbaan, die zij ‘erbij’ doen naast hun ‘hoofdbaan’. Niks verkeerd mee met een bijbaan hoor, dat is het punt niet. Maar het besturen van de hoofdstad van Nederland samen met 44 andere ‘bijbaners’, raadsleden dus, een burgemeester (fulltimer) en zes wethouders (fulltimers) zou in mijn ogen überhaupt geen bijbaan mogen zijn. Ja, ik vind dat een beetje gek. Nog een mooie en veelgehoorde: de bijbaanconstructie zorgt ervoor dat het raadslid voeling met de maatschappij houdt. Larie en paternalistisch. Waren al die raadsleden daarvoor dan wereldvreemd of zo? Ik ben voor een geheel andere insteek. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht zijn samen goed voor ruim twee miljoen inwoners en een begroting van 13 miljard euro. De agent, leraar en verpleger (m/v) kunnen meepraten over het werken in de grote stad en het raadslid over het besturen ervan. Beetje meer stress dan dan bijvoorbeeld in Ilpendam. Wars van politieke correctheid, mag daar mag best wel wat tegenover staan voor agent, leraar, verpleger en raadslid. En op termijn kunnen we ook met minder raadsleden af, omdat raadsleden dan fulltime werken voor Amsterdam met passend salaris. Maar voordat het zover is geniet ik van mijn raadslidmaatschap, de mooiste bijbaan van Nederland.’

Jan Paternotte, Duo raadslid voor D66 in Amsterdam: ‘Het is goed te begrijpen dat het salarisverschil met de Tweede Kamer Van Heemst tot wanhoop drijft. Wachtgeld is tenslotte ook een keer op. Wel heeft hij een punt. Het raadslidmaatschap staat nu voor 1 dag per week op de rol, maar een goed raadslid dat veel op bijeenkomsten rondloopt en onderzoek doet is meer tijd kwijt. Raadsleden van kleine fracties (neem een D66) zijn alleen aan vergaderen vaak al wekelijks 10 uur kwijt. Een ‘vergoeding’ kun je daarom misschien beter omzetten in een echt salaris, waardoor het raadslidmaatschap in grote steden een part-time baan van 20 uur wordt. Veel meer dan de huidige 1400 Euro is dan niet nodig, aangezien dat bedrag reeds ruim boven het minimumloon zit.’

willem Minderhout, radslid PvdA Dem Haag: Werken Raadsleden harder dan Kamerleden? Als iemand het nóg beter moet weten dan Peter, dan ben ik dat. Ik wérk namelijk voor Kamerleden en ik bén Raadslid. In mijn positie weet ik als geen ander dat de werkdruk van beide soorten politici zeer afhankelijk is van de last die de politicus zichzélf (en zijn medewerkers) op de schouders legt. Ik zie ook dat het niveau van Kamerleden – nog steeds – hoger ligt dan dat van Raadsleden. Komt dat omdat ze beter betaald worden, er een dagtaak van kunnen maken en over meer medewerkers kunnen beschikken? Ongetwijfeld. Maar ook terecht. ’s Lands bestuur is een stuk ingewikkelder dan dat van een stad, zelfs van een grote. Of de toelage omhoog moet, weet ik niet. Ik zou het uiteraard wel prettig vinden. In ieder geval is één ding duidelijk: voor zakkenvullers is er geen ruimte in de politiek.