Door Dennis Boutkan op 19 januari 2017

Verdeel de opbrengsten in de toeristensector eerlijker

Afgelopen dinsdag organiseerde de PvdA Amsterdam een debat over goed werk in de toeristenbranche in Amsterdam. Jaarlijks kiezen 17 miljoen mensen Amsterdam als bestemming voor vakantie of dagje uit. Daarmee zorgen ze voor het inkomen van 60 duizend Amsterdammers. Vaak blijkt dat de werkomstandigheden te wensen overlaten. Met de toenemende drukte en een groeiende sector is het belangrijk dat de gemeente deze excessen tegen gaat. In december zond Brandpunt een documentaire uit over misstanden in de Amsterdamse horeca en sprak over ‘moderne slavernij’.


Tijdens de avond gingen werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek over de misstanden in de toeristenbranche. FNV-Jong voorzitter Kristina van der Molen liet weten dat het overgrote deel van de werknemers in deze sector uit jongeren bestaat. “Veel van deze jongeren zijn slecht op de hoogte van de geldende regels en daarom eenvoudig slachtoffer van uitbuiting.”

Toch zijn er ook werkgevers die laten zien dat uitbuiting niet onderdeel hoeft te zijn van een succesvol businessmodel in de toeristenbranche. Clemens Flink van The Good Hotel lichtte toe dat ondernemerschap en een moreel kompas elkaar ook kunnen vinden. Ook Bart Drenth, voorzitter van MKB Amsterdam ziet dat goed samengaan: “We zitten niet te wachten op extra regels, als de huidige nu niet werken.” De overheid zou veel meer in moeten zetten op een gelijk speelveld. Hierdoor worden misstanden teruggedrongen.

Helaas blijkt dat werkgevers- en werknemersorganisaties in deze sector elkaar nog weinig vinden. “Het lijkt soms wel of de horecabranche allergisch is voor ons.” vertelde Bea van den Bosch van FNV Horeca. Ook vanuit de zaal werd dit bevestigd. Een aanwezige die als kok werkt vertelde niet genoeg betaald te krijgen en extra werkzaamheden te moeten doen. Ook andere aanwezigen vertelde te weinig betaald te krijgen. Tegelijk zijn ze bang om mondig te zijn tegen hun werkgever en een van de aanwezige hoefde niet meer terug te komen toen ze haar werkgever op haar rechten gewezen had. Werkgevers en werknemers vinden elkaar wel meer door in te zetten op welwillende horecabedrijven die koploper willen zijn in goed werkgeverschap. De PvdA Amsterdam steunt dit idee.

De avond heeft Dennis Boutkan van de fractie van de PvdA Amsterdam strijdbaarder gemaakt voor eerlijk werk in de toeristenbranche. “We zien dat er steeds meer toeristen naar Amsterdam komen, dus deze sector zal alleen maar gaan groeien.” De gemeente heeft hier een belangrijke rol in. “Het mag niet zo zijn dat de toestroom van toeristen leidt tot meer misstanden in Amsterdam.” Ook op landelijk niveau wil de PvdA dit aanpakken. Gijs van Dijk, kandidaat-Kamerlid voor de PvdA, liet weten de schrijnende verhalen ook elders uit het land te kennen. “Toch is de situatie hier nijpender, de druk op de sector zorgt ervoor dat je nu iets moet doen. Het ontbreken van een CAO zorgt ervoor dat mensen rechteloos zijn.

In een opinieartikel in Het Parool pleit Dennis Boutkan voor sterker optreden van de Amsterdamse overheid met het verstrekken van vergunningen aan horecabedrijven. “Goed werkgeverschap moet een normaal onderdeel worden van ondernemers in de horeca die in Amsterdam willen ondernemen. Een license to operate moet je verdienen.”

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. Dennis is woordvoerder

Meer over Dennis Boutkan