Door Dennis Boutkan op 9 juli 2018

‘Verbeter leefbaarheid Binnenstad: handhaaf alcoholverbod en stop verkoop alcohol!’

Het gaat gewoon niet goed met de handhaving op het alcoholverbod in het centrum van Amsterdam. Al een tijdje niet. Dit verbod is ooit ingevoerd om excessen te voorkomen en de binnenstad leefbaar te houden. Bewoners zitten niet te wachten op aangeschoten bezoekers die schreeuwend in groepen door de stad trekken. Bewoner Ton Jacobs schreef hierover een uitstekende brandbrief aan de gemeenteraad. Daarom heb ik opnieuw de problemen met handhaving van het alcoholverbod bij de burgemeester onder de aandacht gebracht. Daarbij spraken ondernemer Theodoor van Boven de raad toe namens de BIZ Warmoesstraat en bewonersvereniging Blaauwlakenblok en bewoner Loes Buisman om de overlast te schetsen.

Ik vind dat de leefbaarheid in de binnenstad moet verbeteren, maar dan moet je ook bij de bron beginnen. Daarom heb ik gepleit voor het aan banden leggen van de alcoholverkoop in de buurt van een alcoholverbod. Hiermee wil ik ook rotzooi met stomdronken Britten zoals dit voorjaar voorkomen. Het is schandalig dat winkeliers winst maken met bierverkoop over de ruggen van bewoners en politie en overigens ook van andere bezoekers die zich gewoon gedragen.

Burgemeester van Aartsen was duidelijk en gaat de bemensing van handhaving en aansturing intensiveren. Hij verbaasde zich ook over de ‘stagparties’. De campagne die de stad pas is begonnen om je netjes te gedragen is vooral gericht op Britten. Van Aartsen heeft zelfs met de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk gesproken over de overlast.

De stad werkt aan slimmere inzet van handhaving en meer samenwerking tussen politie en handhaving die vanaf één locatie werken. Daar ben ik ook grote voorstander van. De stad gaat ook met de supermarkten in overleg over het aan banden leggen van alcoholverkoop. De controles bij winkels op illegale verkoop moet beter, als ze geen alcohol mogen verkopen en vier keer in de fout gaan moeten ze 12 weken dicht. De burgemeester ziet kansen om via de APV (artikel 2.17/ lid 5) het tijdelijke verbod op alcoholverkoop vaker te gaan inzetten. Zo pak je probleem bij de bron aan!

Ook is van Aartsen klaar met het eindeloze doorschenken in cafés aan dronken bezoekers.

Tijdens het debat heb ik de gehate pubcrawls (kroegentochten) en de verkoop hiervan door Tours & Tickets weer onder de aandacht gebracht. Wat mij betreft worden deze snel verboden. De stad zit niet te wachten op kroegentochten met brallende toeristen die Amsterdam misbruiken als decor voor een feestje. Van Aartsen gaat dit aan de nieuwe burgemeester Halsema doorgeven.

Al met al: er moet nog een hoop gebeuren, maar de acties en toezeggingen zijn hoopvol. Vanuit de Gemeenteraad zal ik aandacht blijven vragen voor betere leefbaarheid in de stad!

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan

Dennis Boutkan is lid van de gemeenteraadsfractie van de PvdA Amsterdam. Dat combineert hij met zijn werk als arbeidspsycholoog bij zijn eigen bedrijf Upstream Consulting, waarmee hij zowel in de publieke, als private sector werkzaam is. Daarnaast is hij maatschappelijk zeer actief. Zo was hij tussen 2006 en 2012 voorzitter van het COC Amsterdam. “Amsterdam, zinderende stad

Meer over Dennis Boutkan