Door op 21 juni 2016

Update van ThemaTeam Amsterdam Wereldstad

“Waar je wieg ook stond. In Aleppo of Amsterdam.”

De afgelopen maanden heeft het themateam Amsterdam Wereldstad nagedacht hoe zij een bijdrage konden leveren aan de PvdA Amsterdam. Al snel werd duidelijk dat het themateam zich zou toespitsen op het onderwerp van vluchtelingen. Een onderwerp dat het afgelopen jaar erg actueel was en ook zal blijven in de nabije toekomst.

Amsterdam heeft zich in deze periode gelukkig van haar beste kant laten zien en er werden door veel Amsterdammers initiatieven ontplooid om de nieuwe Amsterdammers een warm welkom te geven. Zo werden er kleren ingezameld voor mensen die in de kou door de Balkan trokken en werden er taallessen gegeven in de noodopvang. Maar ook werd er geholpen bij de inrichting van nieuwe huizen of om de weg te leren kennen in onze stad. Daarnaast werd er uitleg gegeven over de vele financiële regelingen in de stad om te voorkomen dat er schulden zouden ontstaan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de mooie initiatieven die in Amsterdam rondom de vluchtelingen zijn gestart.

In de politiek was de samenwerking tussen de diverse partijen een compliment waard. Waar landelijk er veel onrust en discussie was rondom de opvang van vluchtelingen, toonde de Amsterdamse politiek zich verenigd. Vastberaden en barmhartig; wat fijn om te zien dat deze waardes verder reiken dan ons prachtige stadswapen.

De Amsterdamse politiek wenst graag op lokaal niveau meer mogelijkheden te krijgen om zelf te bepalen hoe zij de integratie optimaal organiseert. Hierin trokken zij gezamenlijk ten strijde. Op de Politieke Ledenraad in Nieuwegein pleitten wij dan ook bij de programmacommisie vluchtelingen & integratie om lokaal de mogelijkheden te vergroten in plaats van de one size fits all-aanpak van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en andere centrale instanties.

Om er voor te zorgen dat de de jonge, nieuwe Amsterdammers een optimale kans op een goede toekomst krijgen, stelde PvdA raadslid  Sofyan Mbarki recent voor om het voor kinderen vanaf 2,5 jaar al mogelijk te maken om naar school te gaan. Lees zijn voorstel hier. Dit voorstel werd gelukkig door de raad goedgekeurd. Met zulke goede ideeen investeert Amsterdam in een kansrijke toekomst! Een kans voor ieder kind, waar je wieg ook stond. In Aleppo of Amsterdam.

Activiteitendag

Gezien de relatieve consensus van de lokale politieke partijen en de initiatieven die al door hen waren ontplooid, besloten wij dat het interessant zou zijn om na te denken over een andere vorm van een bijdrage dan een document in de vorm van een advies.

Wat konden we doen voor de statushouders die nog weinig kennis hadden gemaakt met de andere Amsterdammers? Met de asielzoekers in de noodopvang die zich verveelden? Met de Amsterdammers die deze mensen vooral van het nieuws kenden?

Het lijkt ons mooi om al deze verschillende groepen bij elkaar te brengen voor een actieve dag, vol met inhoud, sport, spel en plezier. Daarbij dachten wij aan een voetbaltoernooi voor asielzoekers en Amsterdammers, debatten over complexe onderwerpen binnen het asielvraagstuk, maar ook plezier, dans en muziek.

Op dit moment zijn we bezig het benodigde budget te verzamelen en hopen we u zo spoedig mogelijk mede te kunnen delen dat de dag definitief doorgaat en u van verdere details te kunnen informeren.

Afbeelding1Locatie

VVA/Spartaan, Laan van Spartaan 1, Amsterdam

Datum

De voorlopige datum staat op zaterdag 30 juli.

Doelgroepen

 • Buurtbewoners
 • PvdA leden Amsterdam
 • Asielzoekers (in noodopvang/AZC)
 • Statushouders
 • Geïnteresseerden in de onderwerpen asiel & migratie

Doel van de dag

NaamloosDe PvdA Amsterdam brengt op 1 dag diverse doelgroepen en activiteiten samen. Het verbindende karakter van de dag beslaat zodoende enkele doelstellingen:

 • Een plezierige dag bezorgen aan asielzoekers in de noodopvang
 • Statushouders van nieuwe sociale contacten voorzien
 • Geïnteresseerden in contact brengen met mogelijk vrijwilligerswerk
 • Geïnteresseerden informeren over het PvdA-geluid over asiel & migratie
 • Buurtbewoners een activiteit in hun buurt geven en kennis laten maken met de nieuwe Amsterdammers
 • Mensen enthousiasmeren voor de politiek

Vrijwilligers

Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende personen: Maarten Wiedemeijer (voorzitter), Elijah Alvares, Uri Mazor, Gijs Roodbeen, Sara Ham, Matin Abassi en Ester Fabriek (bestuur PvdA Amsterdam). Indien het evenement doorgang vindt, hopen we graag op de hulp van u.

Het is een evenement van de Amsterdammers & voor de Amsterdammers! Uw ideeën zijn dan ook van harte welkom.

Meer weten over de werkwijze van de ThemaTeams? Kijk op amsterdam.pvda.nl/themateams.