Door op 23 januari 2016

Uitkomsten van het ledenpanel voor het Congres 2016

Afbeelding ledendemocratie Ruim 500 leden van de PvdA Amsterdam hebben deelgenomen aan het ledenpanel ter voorbereiding op het landelijke congres van 13 februari. De afgevaardigden van de zeven Amsterdamse afdelingen werken samen in de voorbereiding voor congressen en politieke ledenraden. Het ledenpanel is één van de middelen om de mening en ideeën van de Amsterdamse PvdA’ers op te halen.

De deelnemers aan het ledenpanel hebben gebruik gemaakt om aan het eind van het ledenpanel opmerkingen te maken over het ledenpanel of een nadere toelichting te geven op de antwoorden. Dit voorziet in een duidelijke behoefte: de leden willen graag bij de toelichting hun antwoord nader uitleggen, zaken benadrukken, nuanceren of kritiek geven op de formulering van de vraag. Ook algemene opmerkingen werden gemaakt, zoals het duidelijk formuleren van de koers van de partij en goed nadenken over een solide boodschap.

Download hier als pdf-bestanden:

Bijeenkomst

De uitkomsten van het ledenpanel worden ook besproken op de ledenbijeenkomst die de PvdA Amsterdam op donderdag 28 januari organiseert ter voorbereiding op het congres. Klik hier voor nadere informatie.

De Amsterdamse afgevaardigden gaan de uitkomsten van het ledenpanel nader analyseren en samen met de discussie op de ledenbijeenkomst bezien of er nog actuele moties moeten worden ingediend en op welke wijze ze discussie op het congres zullen gaan voeren.