Door op 30 mei 2015

Uitkomsten ledenpanel voorbereiding Politieke ledenraad

Het bestuur PvdA Amsterdam heeft ter voorbereiding op de Politieke Ledenraad van 31 mei 2015 onder meer een kortlopend ledenpanel georganiseerd om de mening van de leden over de bespreekpunten te vernemen. Hierbij presenteren wij de resultaten van het ledenpanel.

Aan het PvdA Amsterdam ledenpanel over de bespreekpunten van de Politieke Ledenraad van 31 mei 2015 hebben 190 leden deelgenomen. Het panel betreft het thema ‘Samen één – de sociaaldemocratische bindingsopdracht’. Dit is nader uitgewerkt in vier subthema’s:

 1. Integratie
 2. Discriminatie op de arbeidsmarkt
 3. Meer banen, vaste contracten en volwassen minimumloon
 4. Gelijk kansen in onderwijs en op de arbeidsmarkt

De belangrijkste conclusies zijn als volgt:

 1. 75 % is het eens met Ahmed Marcouch, dat Nederlandse moslims de ideeënstrijd met jongeren dienen aan te gaan over hun geloof, maar dan moeten de Nederlanders er op hun beurt voor zorgen dat moslims zich in de samenleving welkom voelen.
 2. Een meerderheid van 62 % van de respondenten is het (zeer) eens met het plan om werkgevers over korte contracten hogere premies te laten betalen dan bij lange contracten.
 3. Een meerderheid van 59 % van de respondenten is het (zeer) eens met het idee dat flexwerkers meer moeten verdienen als compensatie voor het grotere risico van inkomensverlies.
 4. Een meerderheid van 65 % van de respondenten is het (zeer) eens met het idee dat er een scholingsrecht voor werknemers en een opleidingsplicht voor werkgevers moet komen.
 5. De respondenten denken verschillend over het bereikte ´bed, bad en brood akkoord´, maar een meerderheid van 51 % vindt het besluit moeilijk tot niet uitvoerbaar. Daarnaast is nog eens 18 % op een andere manier (zeer) kritisch over het besluit.
 6. Een meerderheid van 57 % van de respondenten is er (zeer) voor om in verband met de toenemende internationale veiligheidsrisico’s het defensiebudget van Nederland te verhogen.
 7. Een meerderheid van 66 % van de respondenten vindt niet dat de PvdA uit de coalitie moet stappen. Zo’n 32 % is kritisch en vindt de coalitie onmogelijk en een deel daarvan vindt dat de PvdA er beter uit kan stappen.
 8. Verder zijn er veel ideeën en ´best practices´ aangereikt in het onderzoek op het gebied van integratie, kracht van binding en meer gelijke kansen in onderwijs en op de arbeidsmarkt voor mensen met uiteenlopende opleidingsniveaus.
 9. De respondenten hebben vele suggesties aangereikt bij de vraag over welke andere onderwerpen we als PvdA Amsterdam op de Politieke Ledenraad moeten agenderen.

De Amsterdamse afgevaardigden hebben nader kennisgenomen van de uitkomsten van het panel en dat meegenomen in hun standpuntbepaling.

Lees het volledige rapport met de resultaten van het panel: Rapport Resultaten ledenpanel PvdA Amsterdam Politieke Ledenraad 310515

Tot slot willen het bestuur alle leden die hebben deelgenomen aan dit ledenpanel hartelijk danken voor hun inzet!