11 november 2015

Uitkomsten Ledenpanel & moties over Internationaal en Duurzaamheid

Ruim 600 Amsterdamse PvdA’ers gaven de afgevaardigden naar de Politieke Ledenraad van 14 november richting via het digitale Ledenpanel. Op dinsdag 3 november organiseerde PvdA Amsterdam een avond over die onderwerpen en werden de resultaten van het Ledenpanel gepresenteerd.

Op 3 november waren Europarlementariër Paul Tang en Internationaal Secretaris Kirsten Meijer aanwezig.

De afgevaardigden van de zeven Amsterdamse afdelingen werken sinds jaar en dag samen in de voorbereidingen voor congressen en politieke ledenraden. Het ledenpanel is een van de middelen om de mening en ideeën van Amsterdamse PvdA’ers op te halen.

Lees de uitgebreide rapportage van het ledenpanel in deze PDF-bijlage: Globaal overzicht Ledenpanel PL 141115-2

In deze PDF-bijlage vind je de moties die de Amsterdamse afdelingen naar aanleiding van de bijeenkomst en het ledenpanel hebben opgesteld.