20 juni 2017

Uitkomsten ledenpanel lijsttrekkersverkiezing PvdA Amsterdam

Meer dan 500 Amsterdamse PvdA-leden is gevraagd welke thema’s zij belangrijk vinden in de strijd om het lijsttrekkerschap van PvdA Amsterdam. De uitkomsten zijn gebruikt door de kandidaten en tijdens de diverse bijeenkomsten. In twee bijlagen vind je alle antwoorden op de gestelde vragen.

Bijlage 1: samenvatting

Bijlage 2: antwoorden op open vragen