Door op 14 december 2015

ThemaTeam Gezinnen: Gelijke kansen voor alle kinderen

Eind november zijn we als Thema Team bij elkaar gekomen om onze focus te bepalen. Een goede sfeer, waarbij we eerst even de tijd hebben genomen elkaar te leren kennen. Alledrie zijn we jonge ouders, die bewust met ons gezin in de stad wonen. Al snel werd duidelijk dat we eenzelfde ideaal hebben: gelijke kansen voor alle kinderen in Amsterdam. Ongeacht afkomst willen we dat kinderen eerlijke kansen krijgen. Door gelijke kansen, werken we aan een socialere samenleving.

Gedurende het gesprek over hoe wij, geïnspireerd door ons gedeelde ideaal, gezinnen in Amsterdam zouden willen helpen kwam onderwijs regelmatig terug. Het primaire onderwijs speelt een cruciale rol in de kansen die kinderen krijgen. Daarnaast drukt de manier waarop het primaire onderwijs is georganiseerd een flinke stempel op het reilen en zeilen van een gezin. De thuissituatie van veel kinderen is anders dan 20 jaar geleden. Sommige kinderen groeien nog op in een traditioneel gezin met een werkende ouder en een thuisblijvende ouder, maar steeds meer kinderen komen uit een gezin van tweeverdieners, hebben een alleenstaande ouder of wonen op twee plekken vanwege co-ouderschap. Het primaire onderwijs is daarentegen amper veranderd. Uiteraard is de manier van lesgeven wel ontwikkeld, maar de organisatie van het onderwijs is in de basis nog steeds gelijk. Om aan te sluiten op de behoefte worden allerlei extra opvang gelegenheden aan scholen gehangen als overblijf, voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang. Hoe meer partijen, hoe meer verschillende belangen, hoe minder oog voor het kind.

Wordt het niet tijd om al die verschillende instanties die zich bezighouden met onderwijs/opvang voor kinderen samen te voegen tot één brede organisatie, waarbinnen de diverse partijen een gezamenlijk doel nastreven?

We gaan naar huis met de afspraak ieder op onze eigen manier ons licht te laten schijnen op het besproken onderdeel. In januari komen we weer bij elkaar om te van elkaars ervaringen te leren en te besluiten hoe we verder gaan.

Geschreven door: ThemaTeam Gezinnen